“Vides pielāgošana Mākoņkalna pagasta ēkā”

Drukāt

“Vides pielāgošana Mākoņkalna pagasta ēkā”

Projekta numurs 17-01-AL15-AO19.2203-000011

Biedrība ”Rēzeknes rajona kopienu partnerība.”

Rēzeknes novada Mākoņkalna pagasta ēkā 2018.gada tika realizēts projekts “Vides pielāgošana Mākoņkalna pagasta ēkā.” Projektu realizēja  Kaunatas pagasta pārvalde. Darbus izpildīja SIA “Rēzeknes  būvnieks”.  Projekta ietvaros tika veikta sanitārā mezgla, gaiteņa un ieejas, gaiteņa durvju pārbūve- piemērojot to cilvēkiem ar kustības traucējumiem.  Mākoņkalna pagasta pārvalde nodrošinās šīs ēkas daļas regulāru uzkopšanu, nodrošinot realizētā projekta ilgtspējīgumu un pieejamību. Projekta kopējā summa 9000,00 eiro no kuriem 90% EUR 8100 tika finansēts no ELFLA un 10% EUR 900 ir Kaunatas pagasta pārvaldes Mākoņkalna struktūrvienības  līdzfinansējums.

 

Priecīgu Līgošanu!

Drukāt

Lai saulgriežu naktī

Līgotājus silda Jāņuguns liesmas

Un sirdī ikkatrā skan gaismas dziesmas!

Lustīgu līgošanu visiem vēl Mākoņkalna pagasta pārvalde un iedzīvotāju konsultatīvā padome.

Mākoņkalna pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome jau laicīgi sveica savā sastāvā darbojošos abus Jāņus!

Kapusvētki Mākoņkalna pagastā 2018.gadā

Drukāt

26.maijā plkst. 14.00- Škrjabu kapsēta

2.jūnijā plkst.   13.00 – Gineviču kapsētā

2.jūnijā plkst.   14.00 – Vecstašuļu kapsētā

16.jūnijā plkst. 12.00 – Zastenku kapsētā

                      13.00 – Rukmonu kapsētā  

                      14.00 – Bereznīku (Birzgaļu) kapsētā

30.jūnijā plkst. 12.00- Piertnīku kapsētā

14.jūlijā plkst.  11.00 –Viraudas kapsētā

14.jūlijā plkst.  14.00 – Miera kapsētā (Lūznavas pagasts)

28.jūlijā plkst.  14.30 – Lipušku kapsētā

                        15.00 – Lucišku kapsētā

4.augustā plkst.12.00- Zelenpoles kapsētā

Baltā galdauta svētki

Drukāt

Dzeltenos liepu ziedos dūc bites,
uz meldriem šaipus ūdensrozēm
sēd spāres.

Es guļu un lūkojos debesīs;
visapkārt ir saule
un Dievs.

/dzejoļa autors Rihards Rīdzinieks/

 

Saulainajā pēcpusdienā Lipušku ciema iedzīvotāji pulcējās pie Tautas nama, lai dotos uz Mākoņkalnu ( Padebešu kalna) virsotni, turpināt iesākto tradīciju- katru gadu tiek iestādīti dažādi koku stādi. Šogad iestādījām piecas skaistas, kuplas liepas. Pasākuma noslēgumā sēdāmies pie baltā galdauta, kur katrs dalījās ar sev līdz atnesto ēdienu un pavasara noskaņojuma gaitā notika viktorīna, kurā varēja vinnēt mazus Latvijas suvenīriņus. Bet, kad saulīte jau rotāja Rāznas ezera viļņus, ciemata iedzīvotāji pulcējās uz vakara balli kopā ar Raimandu Arbidānu.

Mākoņkalna brīvā laika pavadīšanas centra “Strops” vadītāja Līga Kalve

Skrējiens “Rāzna — Muokūņkolns 2018″

Drukāt

Saulainā 4. maija dienā, Mākoņkalna pagasta Lipušku ciemā Rāznas ezera krastā pulcējās sportiski un enerģiski dalībnieki ar vienu kopīgu mērķi – pievarēt Mākoņkalna (Padebešu kalna) virsotni un pārbaudīt savu izturību, noskrienot aptuveni 3,5 kilometrus garu distanci, piedaloties nu jau astotajā pēc kārtas Rēzeknes novada masu skrējienā “Rāzna – Muokūņkolns 2018”. Skrējienā, kura distances pēdējos 400 metrus bija jāpieveic skrienot stāvajā kalna virsotnē, kopumā piedalījās 105 sportisti – gan mazi, gan lieli, gan komandās, gan arī individuāli.

Turpinājums: šeit!