Viraudas ezerā ielaisti līdaku mazuļi

Drukāt

2018.gada 4.aprīlī tika noslēgts līgums ar SIA “ Rūjas zivju audzētavu” par līdaku mazuļu piegādi projektam “Viraudas ezera zivju krājumu papildināšana”. SIA “ Rūjas zivju audzētava” piegādāja 12000 vienvasaras līdaku mazuļus Mākoņkalna pagastā esošajam Viraudas ezeram. Ielaišanā piedalījās Mākoņkalna pagasta pārvaldes pārstāvji, VVD Rēzeknes RVP kontroles daļas inspektors, PVD Ziemeļlatgales valsts pārvaldes veterinārā inspektore, zivjaudzētavas pārstāvis. Projekts tika finansēts: Zivju fonds – 85% apmērā, Kaunatas pagasta pārvalde 5% un Rāznas nacionālā parka biedrība piedalījās projektā ar 10% līdzfinansējumu. Papildinot zivju resursus ar līdaku mazuļiem, tiks veicināta Viraudas ezera zivsaimnieciskā izmantošana ilgtermiņā un zivju resursu saglabāšana, kas īpaši svarīgi ir vietējiem ezera apkārtnes iedzīvotājiem, kuriem zivju resursi- zvejas veikšana pašiem un ezera apmeklētāju piesaiste, kas izmanto vietējo iedzīvotāju, uzņēmēju sniegtos pakalpojumus, ir nozīmīgs iztikas avots.

Līgo diena Mākoņkalna pagastā

Drukāt

Līgojam, līgojam,
Neguļam, neguļam,
Redzēsim, redzēsim,
Kur saulīte rotājas. 


Latviešu tautas lielākie un tradīcijām bagātākie svētki, kurus svin visas paaudžu paaudzes  ir Jāņu vakars, tautā saukts par Līgo. Mākoņkalna pagastā Līgo svinības iesākās ar Mākoņkalna folkloras skanīgām dziesmām un Jāņu ugunskura aizdegšanu. Ugunskura gaisma dot svētību laukiem un cilvēkiem. Pēc uguns iedegšanas sekoja ieskats ticējumos un pasākuma dalībnieku cienāšana ar sieru un kvasu. Siers simbolizē sauli, apēdot kaut nelielu gabaliņu siera, tas dot enerģiju un saules spēku visam nākošajam gadam. Svinīgai daļai noslēdzoties sekoja daži konkursi un dejas līdz rīta gaismai. Svinību dalībnieki varēja lekt pāri ugunskuram, rotājoties ar devīņziedu vainagiem, iespējams, kādam arī paveicās Mākoņkalna pļavās atrast papardes ziedu un izpeldēties Rāznas siltajos ūdeņos.

 

“Vides pielāgošana Mākoņkalna pagasta ēkā”

Drukāt

“Vides pielāgošana Mākoņkalna pagasta ēkā”

Projekta numurs 17-01-AL15-AO19.2203-000011

Biedrība ”Rēzeknes rajona kopienu partnerība.”

Rēzeknes novada Mākoņkalna pagasta ēkā 2018.gada tika realizēts projekts “Vides pielāgošana Mākoņkalna pagasta ēkā.” Projektu realizēja  Kaunatas pagasta pārvalde. Darbus izpildīja SIA “Rēzeknes  būvnieks”.  Projekta ietvaros tika veikta sanitārā mezgla, gaiteņa un ieejas, gaiteņa durvju pārbūve- piemērojot to cilvēkiem ar kustības traucējumiem.  Mākoņkalna pagasta pārvalde nodrošinās šīs ēkas daļas regulāru uzkopšanu, nodrošinot realizētā projekta ilgtspējīgumu un pieejamību. Projekta kopējā summa 9000,00 eiro no kuriem 90% EUR 8100 tika finansēts no ELFLA un 10% EUR 900 ir Kaunatas pagasta pārvaldes Mākoņkalna struktūrvienības  līdzfinansējums.

 

Priecīgu Līgošanu!

Drukāt

Lai saulgriežu naktī

Līgotājus silda Jāņuguns liesmas

Un sirdī ikkatrā skan gaismas dziesmas!

Lustīgu līgošanu visiem vēl Mākoņkalna pagasta pārvalde un iedzīvotāju konsultatīvā padome.

Mākoņkalna pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome jau laicīgi sveica savā sastāvā darbojošos abus Jāņus!

Kapusvētki Mākoņkalna pagastā 2018.gadā

Drukāt

26.maijā plkst. 14.00- Škrjabu kapsēta

2.jūnijā plkst.   13.00 – Gineviču kapsētā

2.jūnijā plkst.   14.00 – Vecstašuļu kapsētā

16.jūnijā plkst. 12.00 – Zastenku kapsētā

                      13.00 – Rukmonu kapsētā  

                      14.00 – Bereznīku (Birzgaļu) kapsētā

30.jūnijā plkst. 12.00- Piertnīku kapsētā

14.jūlijā plkst.  11.00 –Viraudas kapsētā

14.jūlijā plkst.  14.00 – Miera kapsētā (Lūznavas pagasts)

28.jūlijā plkst.  14.30 – Lipušku kapsētā

                        15.00 – Lucišku kapsētā

4.augustā plkst.12.00- Zelenpoles kapsētā