Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadiena Mākoņkalna pagastā

Drukāt

            Latvijai Republikas Proklamēšanas gadadiena 18. novembris šogad bija jo īpaši svarīgs, tika svinēta simtā gadadiena, kopš Latvija kļuva par neatkarīgu valsti. Mākoņkalna tautas namā svinīgais pasākums sākas plkst. 15.00 zāle bija pārpildīta ar skatītājiem. Pasākuma tematika bija Latvijas piedzīvotais un izdzīvotais simts gados, atskatoties pagātnē pa desmitgadēm. Pirmā desmitgade vēstīja par valsts dibināšanas pirmsākumiem un pirmajiem tās soļiem kā neatkarīgai valstij. Otrā desmitgade par valsts uzplaukumu tautsaimniecības jomā. Trešajā desmitgadē Latvijas valstij un tautai nācās piedzīvot smagus brīžus. Ceturtā desmitgade nācās pielāgoties pie jaunajām pārmaiņām. Piektā un sestā desmitgade balstījās un vienlīdzību un stabilitāti. Septītajā desmitgade brieda pārmaiņu laiks. Astotajā desmitgadē Latvija atdzima no jauna, tauta kļuva vienota. Devītā desmitgade iestāšanās ES un NATO. Desmitā desmitgade labklājības līmeņa celšanās un jauno inovāciju laiks.

          Pasākumā piedalījās Mākoņkalna mazākie iedzīvotāji no pirmskolas izglītības iestādes, kuri skatītājus priecēja ar skaistām dzejas rindām, raitu deja soli un skanīgu dziesmu. Lielākās meitenes ved latviešu tautu deju danci. Saksofona skaņu spēli un klavieru skaņdarbu izpildīja jaunie pagasta muzikanti. Mākoņkalna folkloras kopa skandināja tik pazīstamas un Latvijas tautai mīlētas dziesmas. Vēstures griežos atskatījās L.Zaremba, V.Zaremba, T. Kudrjavceva, E.Pokule, S.Šķesters.

          Pasākuma gaitā tika apbalvoti godprātīgākie un čaklākie pagasta iedzīvotāji: Dz. Zaharova, J.Brokāne, J.Obuhs, kā arī sveikti trīs pagasta pilngadnieki. Pēc svinīgās daļas noslēgšanās visi tika cienāti ar simtgades torti. Pasākuma beigās, kā dāvana skatītājiem bija salūts.

 

Rēzeknes novada Mākoņkalna pagastā pasta pakalpojumus pielāgo pieprasījumam

Drukāt

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Rēzeknes novada Mākoņkalna pagastā no 2018.gada 1.decembra tiek mainīts Lipušku pasta nodaļas darbības modelis, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk Lipuškos pasta pakalpojumi katru darbdienu tiks nodrošināti līdzšinējā adresē Skolas ielā 3 no plkst.8 līdz 9. Pasta pakalpojumu sniegšanas vietā būs pieejami visi pasta pakalpojumi vai arī iedzīvotāji tos varēs izvēlēties saņemt pie pastnieka savā dzīvesvietā.

Ņemot vērā niecīgo pasta pakalpojumu pieprasījumu Lipušku pasta nodaļā, kas rada Latvijas Pastam ikgadējos zaudējumus aptuveni 5500 eiro apmērā, tiek mainīts pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, bet iedzīvotājiem arī turpmāk būs pieejami visi nepieciešamie pasta pakalpojumi.

Tāpat kā līdz šim, Lipušku pasta pakalpojumu sniegšanas vietā iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta pakalpojumi un arī citi pakalpojumi, kurus nodrošina Latvijas Pasts: vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde mazumtirdzniecībā.

Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patlaban ir plašas iespējas saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus arī pie pastnieka tieši savā dzīvesvietā. Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina pastkaršu un vēstuļu nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, sūtījumu piegādes pieteikšanu mājās, preses izdevumu abonēšanu, naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, iemaksas PNS kontā u.c.

Ar pastnieka starpniecību Lipušku iedzīvotājiem iespējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta. Šo pakalpojumu iespējams pieteikt, zvanot pa tālruni 27892759, 67608486 vai 67608488. Pārējos pastnieka pakalpojumus savā dzīvesvietā Mākoņkalna pagasta iedzīvotāji var pieteikt, zvanot pa tālruni 23281899.

Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma bezmaksas saņemšanu Lipušku pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš zvanot pa tālruni 25700118 un norādot datumu, kurā klients vēlas pasta sūtījumu saņemt. Savukārt, apmeklējot Kaunatas pasta nodaļu Rāznas ielā 38, sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja pieteikuma iespējama katru darbdienu no plkst.8 līdz 13.

Pasta pakalpojumu sniegšanas vietu skaitu un izvietojumu nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Par universālā pasta pakalpojuma saistībām, kas paredz, ka Latvijas Pastam katra novada teritoriālajā vienībā ir vismaz viena pasta pakalpojumu sniegšanas vieta.

Lipušku iedzīvotāji ir informēti par pasta pakalpojumu saņemšanas turpmākajām iespējām pēc 1.decembra, no 5.novembra saņemot informatīvus paziņojumus savās pastkastītēs.

Par VAS Latvijas Pasts

Latvijas Pasts nodrošina plašāko pasta pakalpojumu pieejamību visā Latvijas teritorijā, uzturot vairāk nekā 600 pasta pakalpojumu sniegšanas vietu. Uzņēmuma pamatfunkcija ir universālā pasta pakalpojuma sniegšana, papildus nodrošinot arī komercpārvadājumu, eksprespasta, maksājumu, preses, mazumtirdzniecības un filatēlijas pakalpojumus. Latvijas Pasts ir valstij pilnībā piederošs uzņēmums, kurā strādā ap 4000 darbinieku. Uzņēmuma iekšzemes sūtījumu piegādes kvalitātes mērījumus veic viena no Latvijas vadošajām tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūrām Kantar TNS, savukārt pārrobežu sūtījumu piegādes kvalitātes kontroles mērījumi tiek nodrošināti Starptautiskās pasta korporācijas (International Post Corporation) ietvaros ar izpētes kompāniju Kantar TNS, Ipsos un Quotas starpniecību.

Sīkākai informācijai:

Vineta Danielsone | Vecākā sabiedrisko attiecību projektu vadītāja

Tālr.: +371 67608504 | Mob.: +371 26722585

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ; Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

twitter.com/latvijas_pasts | facebook.com/latvijas.pasts|

instagram.com/latvijas_pasts

 

Sausuma dēļ cietušajiem lauksaimniekiem pieejams VID atbalsts nodokļu nomaksas jomā

Drukāt

Ņemot vērā, ka ilgstošā sausuma izraisītās sekas lauksaimniecībā atzītas par valsts mēroga dabas katastrofu, Valsts ieņēmumu dienests (VID) varēs sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku nodokļu maksājumus lauksaimniekiem, kurus Zemkopības ministrijas deleģētā SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” būs atzinusi par valsts mēroga dabas katastrofā cietušajām personām lauksaimniecībā.

Lai saņemtu šādu atzinumu, lauksaimniekiem, kuru saimnieciskā darbība ir tieši saistīta ar ilgstoša sausuma izraisītajām sekām un tās attiecībā uz viņiem ir atzīstamas par nepārvaramas varas apstākļiem, ir jāvēršas SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”.

Saņemot atzinumu, lauksaimnieks to kopā ar motivētu rakstveida iesniegumu par nodokļu maksājumu sadalīšanu termiņos vai atlikšanu uz laiku līdz vienam gadam[1] iesniedz VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldei. Iesniegumu kopā ar atzinumu var iesniegt elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), nosūtīt pa pastu vai iesniegt klātienē jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā.

VID piedāvātā iesnieguma forma pieejama VID EDS sadaļā “Dokumenti/Sagatavot jaunu dokumentu “No veidlapas” /Citi/Iesniegums samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai”, kā arī VID tīmekļa vietnes sadaļā “Nodokļu parādi/Veidlapas un iesniegumi/Iesniegums samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai”.  Lūdzam ņemt vērā, lai iesniegumu EDS varētu pabeigt un iesniegt, datu bāze pieprasīs aizpildīt arī sadaļu par bilances datiem un peļņas un zaudējumu aprēķinu.

Savukārt tie uzņēmumi, kurus ārkārtas apstākļi skāruši pastarpināti, var izmantot likumā[2] paredzēto iespēju sadalīt nodokļu samaksu uz laiku līdz vienam gadam. Šajā gadījumā nodokļu maksātājam ne vēlāk kā 15 dienas pēc maksājuma termiņa iestāšanās jāvēršas VID ar motivētu rakstveida iesniegumu.

Attiecībā uz nodokļu parādiem, kuru piedziņai VID jau ir pieņēmis lēmumu, nodokļu maksātājs var iesniegt VID motivētu rakstveida iesniegumu, lūdzot VID pieņemt lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi uz laiku līdz trim gadiem, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas[3]. Šo likuma normu var piemērot, ja nodokļu maksātājs motivētu rakstveida iesniegumu iesniedz VID ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tam, kad paziņots lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, kā arī ja nodokļu maksātājam nav aktuāls maksātnespējas, tiesiskās aizsardzības vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process. Arī šo iesniegumu var iesniegt elektroniski, izmantojot VID EDS, kā arī nosūtot pa pastu vai iesniedzot klātienē ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā var zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, vērsties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā, vai arī uzdot jautājumus rakstiski VID mājaslapā sadaļā Kontakti.

Informāciju sagatavoja:

Evita Teice-Mamaja

VID Sabiedrisko attiecību daļa

Tālr. 67122668, 26351438, 67122670, 26558389      

Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

www.vid.gov.lv

 

[1] Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 4.punkts

[2] Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punkts

[3] Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 11.daļa

Svecīšu vakari Mākoņkalna pagastā 2018.gadā

Drukāt

22.septembrī

- Zelenpoles kapos 13.00

29.septembrī

- Viraudas kapos 13.00

- Rukmaņu kapos 13.45

- Zastenku kapos 14.15

- Piertnīku kapos 15.00

13.oktobrī

- Bereznīku (Birzgaļu) kapos 14.00

- Gineviču kapos 14.30

- Miera kapos (Lūznavas pag.) 15.00

- Veczosnas kapos (Lūznavas pag.) 15.30

27.oktobrī

- Lucišku kapos 14.00

- Vecstašuļu kapos 14.30

- Škrjabu kapos 15.00