Mūsu mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”)

Mūsu mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), lai palīdzētu uzlabot vietnes lietošanas pieredzi, kvalitāti un nodrošinātu tās teicamu darbību.

Līnijdeja

Drukāt

Līnijdeju grupai “SUPER-STAR” divu gadu jubileja.

2010. gada nogalē Ziemassvētku koncertā ar savu pirmo uzstāšanos skatītājus iepriecināja jaundibināta Mākoņkalna TN līnijdeju grupa. Divu gadu garumā, apgūstot arvien jaunu repertuāru grupa aktīvi iesaistījās dažādos gan pagasta, gan novada rīkotajos pasākumos, piedalījās pat republikāniskajā senioru līnijdejotāju salidojumā, kas notika šī gada janvārī Dekšārēs.

Uz grupas jubilejas pasākumu, kas tika rīkots februārī bija ieradušies arī ciemiņi-līnijdeju grupas ”Pirmais solis” dejotāji no Pušas. Jaukus apsveikuma vārdus teica mazie dejotāji no Mākoņkalna PII, centra ”Bērnu oāze” pārstāvji, kā arī Mākoņkalna pagasta pārvalde.

                                                                                        E.Pokule.

Ziemas sporta spēles

Drukāt

 

2013.gada 16.martā Mākoņkalna pagastā notiks „Ziemas sporta spēles”. Sporta spēlēs piedalās komandas 6 dalībnieku sastāvā. Obligātais nosacījums-komandā jābūt vienai sievietei. Viens no komandas dalībniekiem plkst.8.00 brauc uz zemledus makšķerēšanu. Pārējie dalībnieki plkst.10.00 pulcējas pie Mākoņkalna TN.

Pirmā sacensību daļa notiks ārā-otrā Mākoņkalna TN. Sacensību dalībnieki pēc spēļu noslēguma tiks cienāti ar sautējumu.

Nolikums

                                     Mākoņkalna TN vadītāja S.Beitāne.

 

Aizvadītais seminārs

Drukāt

 Lai varētu strādāt un gūt ienākumus savā saimniecībā, zemniekiem ir ne tikai jākopj zemīte, jāaudzē labība, jāslauc gotiņas un jābaro lopi, bet arī daudz jāzina, jāseko līdzi aktualitātēm, izmaiņām likumdošanā, par iespējām piesaistīt finansējumu un veikt investīcijas savā saimniecībā. Tāpēc šī gada 21. martā Mākoņkalna pagasta iedzīvotāji pulcējās vietējā kultūras namā, lai piedalītos SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) Rēzeknes nodaļas rīkotajā seminārā "Aktuālākie valsts normatīvo aktu nosacījumi un iespējas lauku uzņēmējiem".

 LAD Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes ES tiešo maksājumu daļas vadītājas vietniece Marina Sumarokova konkrēti un saprotami izstāstīja par agrovides pasākumiem – „Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība” (BLA) un „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos”(BDUZ). Lektore informēja, ka šogadjauni klienti agrovides pasākumos netiks uzņemti. Tie klienti, kuriem 2012. gads bija kā pēdējais - 5. saistību gads, šogad varēs iesniegt iesniegumu agrovides pasākumiem tikai uz vienu gadu (2013.g) ar tādiem pašiem nosacījumiem kā 2012. gadā, bet nedrīkstēs paplašināt platības šiem pasākumiem. Tiem LAD klientiem, kuriem apsaimniekotā zeme nav īpašumā, noteikti jābūt zemes lietošanas tiesību apliecinošajiem dokumentiem, piemēram, zemes nomas līgumam ar konkrēto zemes īpašnieku par tiesībām apsaimniekot zemi. Tāpat LAD pārstāve aicināja LAD klientus slēgt līgumus "Par Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) pakalpojumu izmantošanu" un informēja par EPS priekšrocībām.

LLKC Ludzas konsultāciju biroja grāmatvede Karīna Koroļonoka ļoti smalki izstāstīja kā aizpildīt deklarāciju par 2012.gadu, kā arī par aktualitātēm, kārtojot grāmatvedību, tai skaitā par izmaiņām nodokļu jomā.

PVD Ziemeļlatgales pārvaldes valsts vecākā veterinārā inspektore Vija Ritiņa pastāstīja par klasisko cūku mēri. Šī informācija ir aktuāla pagasta iedzīvotājiem, jo Mākoņkalna pagasta teritorija ir iekļauta riska zonā, kas saistīta ar klasiskā cūku mēra izplatīšanos. Klasiskā cūku mēra inficētajā teritorijā esošajām saimniecībām jānodrošina cūku turēšana telpās, izslēdzot to kontaktu ar meža dzīvniekiem. Mājas cūku pārvietošana inficētajā teritorijā ir jāsaskaņo ar PVD. Dzīvās cūkas no novietnes uz novietni drīkst pārvietot tikai inficētās teritorijas robežās ar pārvietošanas deklarāciju, lai varētu izsekot cūku kustībai. No saimniecībām, kas atrodas brīvajā no cūku mēra zonā sivēnus var pirkt, bet nevar pārdot uz brīvo no cūku mēra teritoriju.

VA/S "Latvijas Hipotēku un zemes banka" Rēzeknes filiāles pārstāve Inga Taukule pastāstīja par lauksaimniekiem pieejamo Hipotēku bankas finansējumu 2013. gadā, par iespējām piesaistīt apgrozāmos līdzekļus saimniecības attīstībai ar zemāku procentu likmi. Ja saimniecībai nav parādu, tad tas ir reāls risinājums apgrozāmo līdzekļu piesaistīšanai saimniecībā, jāaizpilda pieteikums un jāiesniedz bankai izvērtēšanai. Svarīga informācija tika sniegta arī par lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādes kreditēšanas programmu.

        Par 2013.gadā pieejamo valsts atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai pastāstīja LLKC Rēzeknes nodaļas lauku attīstības konsultante Valija Jekimova.

 

Informāciju sagatavoja:

LLKC Rēzeknes nodaļas lauku attīstības konsultante Valija Jekimova