Rēzeknes novada dienas Mākoņkalnā

Drukāt

     Rēzeknes novada dienu pasākumi Mākoņkalna pagastā sākās jau ar 13. jūliju. Nedēļās garumā varēja baudīt foto izstādi “Pagasta ainavas”.  Foto izstādē varēja vērot gan tik ļoti ierastus un sirds siltus pagasta dabas skatus, gan vēl neredzētas un pārsteidzošas dabas ainavas.

       17. jūlijā Mākoņkalna tautas nams organizētāja velo sacensības ‘Mākoņkalns 2020”. Kopējais trases garums bija 10 km, neskatoties uz karstajiem laika apstākļiem, sacensības piedalījās vienpadsmit dalībnieki. Sīvā cīņā pirmo vietu izcīnīja M.M., otrajā vietā ar nelielu atstarpi finišēja Ņ.S. un godpilno trešo vietu ieguva M.Š. Visi velo sacensību dalībnieki, tika sumināti un apbalvoti noslēguma koncertā 18. jūlijā.

Sestdien, 18. jūlijā, visas dienas garumā bērniem bija iespēja izpausties mākslā, izrādīt savu veiklību sporta sacensībās.

       Rēzeknes novada dienas Mākoņkalna pagastā noslēdzās ar Mākoņkalna tautas nama rīkoto koncertu veltītu dzimtajam novadam. Koncertā varēja baudīt Mākoņkalna tautas nama kolektīvu sniegumu. Koncertu ieskandināja Mākoņkalna folkloras kopa, pēc tam sekoja Zāļu sievas uznāciens, kur ikvienam klātesošajam, tika noteikta diagnoze un piemērota ārstēšanas metode, pielietojot tautas medicīnu.  Pasākuma laikā ar dziesmām uzstājas krievu vokālais ansamblis un solists G.Š. Savu raito deju soli par prieku skatītājiem izdejoja līnijdeju grupa “Super star”. Noslēgumā visi kopā vienojās kopdziesmā par godu Rēzeknes novadam.

       Paldies viesiem dalībniekiem un skatītājiem, kurus kopā vienoja Rēzeknes novada dienu svinības.

Teksts :

Mākoņkalna Tautas nama vadītāja Skaidrīte Beitāne

Brīvā laika pavadīšanas centra “Strops” vadītāja Jekaterina Itkača

Foto: Lilita Kudrjavceva

Veselības inspekcija: Rāznas ezera Lipušku peldvietā atļauts peldēties

Drukāt

Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļa informē, ka 2020. gada 10. jūlijā Rāznas ezera peldvietā Lipuškos Mākoņkalna pagastā tika veikta peldvietu ūdens atkārtota paraugu noņemšana un testēšana atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumu Nr.692 „Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība” prasībām. Pamatojoties uz mikrobioloģiskajiem izmeklējumiem un vizuālajiem novērojumiem – peldvietu ūdens kvalitāte Rāznas ezera peldvietā neapdraud peldētāju veselību un ir atļauts peldēties.

Ludmila Vainiņa,
Sabiedrības veselības departamenta
Latgales kontroles nodaļas vadītāja

Par nekustamā īpašuma izsoli Mākoņkalna pagastā, īpašums „Mākoņkalna pamatskola”

Drukāt

     Izsoles objekts – Rēzeknes novada nekustamais īpašums  „Mākoņkalna pamatskola”, atrodas Mākoņkalna  pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.7872 008 0257.Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala (kad. apz. 7872 008 0529) 7111 m2 platībā un skolas ēkas (kad. apz. 7872 008 0257 001)  978.0 m2 platībā.

     Nekustamā īpašuma nosacītā cena –    EUR 31 789.11 (trīsdesmit viens tūkstotis septiņi simti  astoņdesmit deviņi   euro, 11 centi), kas ir arī izsoles sākumcena. Visa nosolītā nekustamā īpašuma cena tiek samaksāta euro.

     Izsoles solis – EUR 320,00 (trīs  simti divdesmit euro, 00 centi).

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2020.gada 17.jūlija plkst.13:00 un noslēdzas 2020.gada 17.augustā plkst. 13:00.

Pretendentu reģistrācija notiek no 2020.gada 17.jūlija plkst. 13:00 līdz 2020.gada 6.augustam plkst.23:59 elektronisko izsoļu vietnes https://izsoles.ta.gov.lv uzturētā izsoļu dalībnieku reģistrā pēc oficiāla paziņojuma par izsoli publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv.

    Izsoles pretendenti- fiziskas personas, kuras vēlas savā vai cita vārdā vai juridiskās personas vārdā pieteikties izsolei, to veic elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 

    Izsoles dalības maksa – EUR 20,00 (divdesmit euro, 00 centi),

    Izsoles nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. EUR. 3178.91 (trīs tūkstoši  viens simts septiņdesmit astoņi  euro, 91 cents),  ieskaitāma Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “Mākoņkalna pagasta pārvalde”, reģ. Nr.40900027411  AS “Swedbank” norēķinu kontā: Nr.LV56HABA0551046661635, kods HABALV22. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

    Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv un https://izsoles.ta.gov.lv pēc sludinājuma publicēšanas elektronisko izsoļu vietnē.

Par nekustamā īpašuma izsoli Mākoņkalna pagastā, īpašums „Borauha”

Drukāt

Izsoles objekts – Rēzeknes novada nekustamais īpašums  „Borauha”, atrodas Mākoņkalna  pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.7872 001 0033.Nekustamais īpašums sastāv no 2 zemes vienībām (kad.apz. 7872 001 0033 un  7872 001 0036) ar kopējo platību 5618 m2 un vienģimeņu dzīvojamās mājas 101.6 m2 platībā.

     Nekustamā īpašuma nosacītā cena –  EUR 2 579.08 (divi tūkstoši pieci simti septiņdesmit deviņi  euro, 08 centi), kas ir arī izsoles sākumcena. Visa nosolītā nekustamā īpašuma cena tiek samaksāta euro.

     Izsoles solis – EUR 30,00 ( trīsdesmit euro, 00 centi).

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2020.gada 17.jūlija plkst.13:00 un noslēdzas 2020.gada 17.augustā plkst. 13:00.

Pretendentu reģistrācija notiek no 2020.gada 17.jūlija plkst. 13:00 līdz 2020.gada 6.augustam plkst.23:59 elektronisko izsoļu vietnes https://izsoles.ta.gov.lv uzturētā izsoļu dalībnieku reģistrā pēc oficiāla paziņojuma par izsoli publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv.

    Izsoles pretendenti- fiziskas personas, kuras vēlas savā vai cita vārdā vai juridiskās personas vārdā pieteikties izsolei, to veic elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 

    Izsoles dalības maksa – EUR 20,00 (divdesmit euro, 00 centi),

    Izsoles nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. EUR 257,91 (divi  simti piecdesmit septiņi  euro, 91 cents), ieskaitāma Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “Mākoņkalna pagasta pārvalde”, reģ. Nr.40900027411  AS “Swedbank” norēķinu kontā: Nr.LV56HABA0551046661635, kods HABALV22. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

    Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv un https://izsoles.ta.gov.lv pēc sludinājuma publicēšanas elektronisko izsoļu vietnē.

Biedrība “Rāzna nacionālā parka biedrība" izsludina projektu konkursu KAUNATAS PAGASTU APVIENĪBAS iedzīvotājiem un esošām organizācijām

Drukāt

Biedrības “Rāzna nacionālā parka biedrība” Reģ.nr.40008046536

 projektu konkursa  nolikums

Atbalsta veids:

 1. Infrastruktūras sakārtošana
 2. Inventāra iegāde
 3. Kaunatas pagastu apvienības tēla popularizēšana un atpazīstamība
 4. Moderno tehnoloģiju ieviešana

 

Projektiem  jābūt mērķētiem uz maksimālu sabiedrības daļu aptveršanu

 1.Projekta veidlapas

Atbalsta pretendents*:_____________________________________________________

Adrese:_________________________________________________________________

Projekta vadītājs:________________________________________________________

Tālruņa nr.:_____________________________________________________________

Projekta nosaukums:______________________________________________________

*Projekta atbalsta pretendenti: Projekta pieteikumus var iesniegt Kaunatas pagastu apvienības iedzīvotāji un tās teritorijā esošās organizācijas (jauniešu centri, skolas, kultūras nami utml.).

 

 

2.Informācija par projektu

Mērķis:__________________________________________________________________

Plānotās darbības apraksts:________________________________________________

Vieta:___________________________________________________________________

Projekta izmaksas:________________________________________________________

Projekta īstenošanas laiks:_________________________________________________

 

Projekta konkurss tiks publicēts elektroniski sekojošās interneta vietnēs:

Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā: http://rezeknesnovads.lv/

       https://www.facebook.com/griskanujaunatne/

 • Kaunatas pagasta jauniešu centra lapā:

       https://www.facebook.com/Kaunatas-jaunie%C5%A1u-centrs-Buras-381368712641966/

 • Čornajas jauniešu centra lapā:

       https://www.facebook.com/%C4%8Cornajas-jaunie%C5%A1i-116065603163612/

Projekts iesniedzams pēc publicēšanas iepriekšminētajās vietnēs, līdz 2020. gada 31. jūlijam sūtot uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. un papīra veidā( cauršūts) iesniedzot:

 • Kaunatas pagasta pārvaldē - Adrese: Rāznas ielā 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622)
 • Griškānu pagasta pārvaldē - Adrese: Centrālā iela 27, ciems Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4641
 • Stoļerovas pagasta pārvaldē - Adrese: Skolas ielā 1, Stoļerova, Stoļerovas pag., Rēzeknes nov., LV – 4642
 • Mākoņkalna pagasta pārvaldē - Adrese: Skolas iela 3, c. Lipuški, Mākoņkalna pag., Rēzeknes nov., LV – 4626
 • Čornajas pagasta pārvaldē - Adrese: Miera iela 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4617

Projekta izmaksas: līdz 600 eiro.  Rāznas nacionālā parka biedrība atbalstīs 5 projektus.