Mūsu mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”)

Mūsu mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), lai palīdzētu uzlabot vietnes lietošanas pieredzi, kvalitāti un nodrošinātu tās teicamu darbību.

Saules mūžu Latvijai!

Drukāt

       Novembris ir mūsu valsts - Latvijas dzimšanas, brīvības mēnesis, kad ciema teritorija iekrāsojas sarkanbaltsarkanās karoga krāsās un loga rūtīs apgaismo sveces liesma.

11.novembris ir Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas diena. Lāčplēsis simbolizē tautas diženumu un cīņas sparu, spēju aizstāvēt dzimteni no iebrucējiem, tādēļ nu jau par tradīciju kļuvušais lāpu gājiens uz Mākoņkalnu pulcē lielu skaitu cilvēku, kuri atceras un godina brīvības cīnītājus. 1919. gada 11. novembra uzvara par Bermonta armiju nodrošināja Latvijas neatkarības nostiprināšanu un valsts tālāku pastāvēšanu.

18.novembra pēcpusdienā Mākoņkalna tautas namā, tika rīkots svētku pasākums par godu Latvijas Republikas Proklamēšanas 104. gadadienai. Pasākuma gaitā vērēja apceļot četrus Latvijas novadus: Zemgali, Kurzemi, Vidzemi un Latgali. Vidzeme priecēja ar dabas dažādību, Zemgalē varēja izbaudīt arhitektūras šedevrus, no Kurzeme varēja sajust jūras un mežu šalkas. Savukārt Latgale ir mūsu dzimtā vieta, kur ikviens stūrītis, tik pazīstams un tuvs ar Rāznas tālēm neaizsniegtām un Mākoņkalna atbalsīm.

 Pasākuma laikā tika apbalvoti pagasta aktīvākie iedzīvotāji:

 • Nikolajs Groševs – par godprātīgu darbu Mākoņkalna pagastā.
 • Lilija Trūle – par aktīvu sabiedrisko darbu un darbu ar bērniem interešu izglītības jomā.
 • Natālija Gavrilova – par brīvprātīgu un aktīvu darbu jauniešu vidu pagastā un novadā.
 • Marija Kairiša – par aktīvu sabiedrisko darbu.

Mēs ikviens novērtējam un lepojamies, ka spējam dzīvot brīvā, neatkarīgā un savā valstī.

Paldies pasākuma dalībniekiem un skatītājiem!

Teksta autors S.Beitāne

 

Konkurss “Kulinārais mantojums - Saimniece 2022”

Drukāt

Oktobra izskaņā tika rīkots konkurss “Kulinārais mantojums - Saimniece 2022”. Konkursā dalību ņēma divas drosmīgākās un prasmīgākās pagasta iedzīvotājas: Inta Brokāne-Vilcāne un Aina Bogdanova. Konkursa dalībniecēm uz vietas bija jāgatavo salāts, bet mājasdarbs bija saldais ēdiens.  Protams, neizpalika arī bez produktu izsoles, kur katrai dalībniecei tika piešķirta noteikta naudas summa, trešais izsoles dalībnieks tika pieaicināts no skatītāju loka. Aina klātesošos skatītājus lutināja ar pupiņu salātiem un biskvīta torti. Inta piedāvāja degustēt veģetāriešu salātus un auzu pārslu desertu. Abas dalībnieces tika apbalvotas un suminātas par ieguldīto darbu un prasmi sevi prezentēt, iepriecinot klātesošos.
Ikviens klātesošais skatītājs varēja izbaudīt gastronomisko garšu piepildījumu.


 Teksta un foto autors S.Beitāne

 

Pieteikšanās kārtība valsts atbalstam apkurei Rēzeknes novada pašvaldībā

Drukāt

Plašāk, skatīt šeit:

https://rezeknesnovads.lv/pieteiksanas-kartiba-valsts-atbalstam-apkurei-rezeknes-novada-pasvaldiba/

 Lai mazinātu negatīvo ietekmi uz iedzīvotāju ienākumiem, kas saistīta ar energoresursu straujo cenu kāpumu, valstī paredzēta virkne atbalsta pasākumu siltumapgādes un apkures nodrošinājuma izmaksu segšanai mājsaimniecībām. Pieteikumus var iesniegt elektroniski vai klātienē.

MĀJOKĻA ĪPAŠNIEKS VAI ĪRNIEKS var iesniegt pieteikumus valsts atbalstam siltumenerģijas izmaksu segšanai 2022./2023. apkures sezonai Rēzeknes novada pašvaldībā.

IESNIEGUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBĀ:

No 1.oktobra aicinām iedzīvotājus elektronisko veidlapu (iesniegums) iesniegt e-pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv.  Īpaši aicinām iedzīvotājus, kuriem ir datorprasmes un var elektroniski autorizēties pakalpojuma izmantošanai, izmantot iespēju, un iesniegt iesniegumu elektroniski, lai izvairītos no garām rindām un gaidīšanas perioda.

No 3.oktobra pieteikumus varēs  iesniegt arī klātienē Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvaldēs.  Iedzīvotāji tiks apkalpoti pēc iepriekšēja pieraksta. 

 

 

PIETEIKUMA NOFORMĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI:

 • Pašapliecinājs par attiecīgās apkures esamību mājoklī,
 • Mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošs dokuments un/vai īres līgums, mantojuma apliecība, VZD izsniegta izziņa par dzīvokļa īpašuma tiesībām,
 • Maksājumu apliecinoši dokumenti (rēķins) par koksnes granulu, koksnes brikešu vai malkas iegādi vienam mājoklim,
 • Pašapliecinājums par malkas iegādi, ja pretendē uz 60 EUR atbalstu.

ATBALSTA VEIDS UN PERIODS:

Ja apkurei izmanto malku, kas iegādāta līdz š.g. 31.augustam, kurai nav maksājuma apliecinoša dokumenta, pieteikums kompensācijai 60 EUR apmērā saņemšanai ir jāiesniedz no 01.10.2022. līdz 30.11.2022.

Ja apkurei izmanto malku, kas iegādāta no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim, noteikts cenu līmenis, no kura sāks sniegt atbalstu - 40 EUR/ber.m3 (aptuveni 35 EUR/MWh). Valsts kompensēs izmaksu pieaugumu 50% apmērā (t.i., ja izmaksas pārsniegs 40 EUR/ber.m3), bet ne vairāk par 15 EUR/ber.m3. Maksimālais atbalsta apjoms, par kuru varēs saņemt atbalstu, vienai mājsaimniecībai būs 35 ber.m3. Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim. Pieteikumus pašvaldībā būs jāiesniedz no 01.10.2022. līdz 30.04.2023.

Ja apkurei izmanto granulas vai briketes, vai malku, tad pieteikums iesniedzams no 01.10.2022. līdz 30.04.2023. Maksimālais atbalsta apjoms vienai mājsaimniecībai ir 10 tonnas.

Ja apkuri nodrošina centralizētā siltumapgāde, tad atbalstu piemēros automātiski rēķinos. Atbalsta periods no 01.10.2022. līdz 30.04.2023.

Ja apkurei izmanto elektroenerģiju, tad pieteikuma noformēšanas termiņš ir no 01.10.2022. līdz 30.04.2023.

VALSTS ATBALSTS SENIORIEM, PERSONĀM AR INVALIDITĀTI, APGĀDNIEKU ZAUDĒJUŠĀM PERSONĀM

No šī gada 1. novembra līdz 2023. gada 30. maijam īpašs atbalsts energoresursu izmaksu segšanai pienāksies arī senioriem, personām ar invaliditāti, apgādnieku zaudējušām personām:

 • 30 eiro mēnesī tiem, kuru pensijas vai atlīdzības apmērs nepārsniedz 300 eiro mēnesī;
 • 20 eiro mēnesī tiem, kuru pensijas vai atlīdzības apmērs ir robežās no 301 līdz 509 eiro;
 • 10 eiro mēnesī tiem, kuru pensijas vai atlīdzības apmērs ir robežās no 510 līdz 603 eiro;
 • 30 eiro mēnesī tiem iedzīvotājiem, kuri saņem piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti;
 • 30 eiro mēnesī tiem iedzīvotājiem, kuri ieguvuši bēgļa vai alternatīvo statusu un ir sasnieguši pensijas vecumu vai noteikta invaliditāte un nav sasniegts pensijas vecums, kā arī tiem, kam likumiskā aprūpē ir bērns, kuram ir noteikta invaliditāte.