Struktūra

Drukāt

Kaunatas pagasta pārvaldes vadītājs

Struktūrvienības "Mākoņkalna pagasta pārvalde" vadītājs

Lietvede/ kasiere

                                  Darba aizsardzības speciālists

                                  Elektriķis

                                  Katlu mašīnisti

                                  Santehniķis/ Attīrīšanas iekārtu operators

                                  Autobusu vadītājs

                                   Traktora vadītājs

                                   Apkopēja

Iestādes

                 Mākoņkalna PII

                 Mākoņkalna TN

                 Mākoņkalna bibliotēka

                 Brīvā laika pavadīšanas centrs "Strops"