Mūsu mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”)

Mūsu mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), lai palīdzētu uzlabot vietnes lietošanas pieredzi, kvalitāti un nodrošinātu tās teicamu darbību.

Folkloras kopai “Mākoņkalns” 40

Drukāt

Kod es radzu Rāznas krostus,

Ilgas azardzelmē sleid.

Līkās sirds tur mīru rostu,

Kod jō dzeļmē zvaigznis speid.

                           Azars Rāzna, esi pērle,

                          It kai azarzeme masta.

                          Rōdōs, princeseite daile,

                          Tovā atblōzmā teik nasta.

Senūs, vacūs laikūs siermūs,

Krosta molā calta pils.

Līcinīks ir laiku dryumūs,

Niu viers viņas, debess zyls.

                            (J. Cakuls)

Īpaši pacilātā noskaņojumā, pozitīvā un skanīgā gaisotnē š.g. 21.maijā Mākoņkalna folkloras kopa nosvinēja pastāvēšanas 40 gadu jubileju. Mākoņkalna virsotnē pulcējās Rēzeknes novada folkloras kopas, folkloras kopas no Krāslavas novada, īpašie viesi – Rēzeknes novada Kultūras nodaļas vadītāja I. Pleikšne, Kaunatas pagastu apvienības vadītājs J. Aleksāns, Mākoņkalna pagasta pārvaldes vadītājs S. Bašmakovs, R. Kalvis, S. Šķesters un citi folkloras kopas draugi un atbalstītāji, kuri nenobijās no lietus un atbrauca sumināt jubilārus. Pasākuma vadītāja, kopas dalībniece I.Trūle, dalījās atmiņās par folkloras kopas dibināšanas vēsturi, kopā pavadītajiem sūrā darba un jautrajiem atpūtas brīžiem. Stāstījumu caurvija jubilāru un viesu skandētās tautasdziesmas, tika iemūžināti kopā būšanas mirkļi fokloras kopas pastāvēšanas laikā.

Koncerta sākumā uzstājās jubilāre- Mākoņkalna folkloras kopa. “Kopš seniem laikiem šeit ir latgaļu zeme- Rāznas viļņu izauklēta, rudzupuķu vainagiem apvīta. Te ir tik daudz tautasdziesmu, ka bārenīta, lopus ganot, tās ver kā zemenītes smilgas stiebrā. Te izskan tautasdziesma no senām vasarām... rijas dūmos nokvēpusi, izmirkusi asarās”. Mākoņkalna folkloras kopas dziedātājas gremdējās atmiņās par tālo 1982. gadu, kad kopas sastāvā dziedāja dalībnieces, kuras visas ir aizsaulē un dzied dziesmas Debesu Tēva godam. No pirmā sastāva ir palikušas divas dalībnieces- Janīna Vaļuma un kopas vadītāja Zigfrīda Laizāne. Laiki iet, dziedātāju sastāvs mainās, vecos dziedātājus nomaina jaunā paaudze- gan dziedātāji, gan dancotāji- pavisam 36. Cilvēks bagāts kļūst ne tikai no materiālajām vērtībām, bet arī no garīgajām. Mākoņkalna folkloras kopa ir tas laika dzinulis, kas dzied ne tikai tautasdziesmas, bet aktīvi darbojas savā draudzē. Maija dziedājumi Dievmātes godam pie ceļmalu krustiem, psalmi, svētdienu Svētās Mises draudzes baznīcā, kāzu vārti un vēl, un vēl...Un tā 40 gadus Mākoņkalna pakājē skan dziesma.

Koncertu kuplināja arī vieskolektīvi- Dricānu folkloras kopa “Bolta vīšņa”, vad. Ēriks Čudars, Ozolaines folkloras kopa “Zeiļa”, vad. Ināra Blinova, Ilzeskalna folkloras kopa, vad. Anna Višķere, Rogovkas etnogrāfiskais ansamblis, vad. Anna Garanča, Verēmu folkloras kopa “Vōrpa”, vad. Anna Višķere, Dagdas folkloras kopa “Olūteņi”, vad. Inta Viļuma un Andrupenes folkloras kopa “Sovvaļnīki”, vad. Aija Vaičule.

Jubilejas pasākuma noslēgumā tika nolasīts vēstījums no 13.gs. par Volkenberga pils pilskungu, pilskundzi un trim meitām- Rozi, Lūciju un Mariju. Katrai fokloras kopai no lādes, kas bija novietota uz skatuves, vajadzēja izvilkt trīs lietas- krustiņu, rozes ziedu un sveci, un atminēt, kurai no meitām katra lieta pieder. Laimīgo lozi- pārsteiguma balvu un Volkenberga pils atslēgu izvilka Dagdas folkloras kopa “Olūteņi”.

Dūd maņ, Rāzna, dzeivis ceļam krūzi,

Kurā debesis un zeme speid!

Liktiņ, kai pats gribi, mani grūzi,

Izviļkšu vyslaimeigōkū lūzi-

Mōkūņkolnam sūplōk vogu dzeit!

  • Vējāns)

Jubilejas pasākuma izskaņā visi dalībnieki tika aicināti uz kopdziesmu “Aiz azara bolti bārzi”.

Mīļās folkloras kopas “Mākoņkalns” dalībnieces- Janīna, Vanda, Inga, Inta, Elga, Skaidrīte, Lilija, Regīna, Leontīna! Lai jūsu mājās pie saimes galda vienmēr skan tautasdziesma! Lai protam pārmantot un nodot nākamajām paaudzēm visu to, kas bija svēts mūsu senčiem! Lai Rāznas ezera viļņu aicinājums un sirmais Mākoņkalns dod spēku jauniem piedzīvojumiem un izaicinājumiem! Lai sapņi piepildās!

                           Mākoņkalna folkloras kopas vadītāja Ināra Smirnova

 

 

Lieldienas Mākoņkalnā

Drukāt

Lieldienu svinēšana nav tikai kādas konkrētas kristīgās konfesijas vai kādas atsevišķas reliģijas noteikti svētki, bet gan tradīcija, kuru veidojuši gan reliģiski motīvi, gan kultūru mijiedarbība, gan dabas norises, gan tie visi vienlaikus. Mākoņkalna tautas namā risinājās īsts Lieldienu jampadracis „Oliņ – boliņ”, kur pagastā pašdarbnieku kolektīvi priecēja apmeklētājus ar dažādām atrakcijām, spēlēm un rotaļām. Bija iespēja noklausīties Mākoņkalna folkloras kopas Lieldienu dziesmas, izsmieties kopā ar dramatisko kolektīvo „Raudive” un fotografēties ar iestudējuma tēliem.

    Tālāk sekoja Lieldienu tradīciju godināšana. Viena no neatņēmām tradīcijām ir mīklu minēšana un olu kaujas. Ola saules simbols, ko jau no seniem laikiem uzskatījuši par stiprinājumu un maģisku līdzekli dzīvībai un auglībai. Lieldienu sacensību gars mostas tad, kad ir laiks noskaidrot, kuram padevusies visstiprākā Lieldienu ola – laiks kaujām! Protams, neiztika arī bez olu ripināšanas. Olu ripināšana laikā spēlētāji pa vienam ripināja lejā olu un katrs nākamais centās izsist iepriekšējo olu laukā. Tāpat kā olu krāsošana, arī šūpoļu kāršana un šūpošanās ir viena no galvenajām tradīcijām Lieldienās. Šūpošanās ir obligāta svētku rituāla sastāvdaļa. Ticējumi vēsta, ka Lieldienās vajag daudz šūpoties, jo tad visu gadu nenāks miegs, kā arī kārtīga izšūpošanās nodrošina, ka vasarā dunduri, odi un čūskas nekodīs, būs brangas aitas un gari lini. Vēl daži ticējumi no pūra lādes:

  • Svētku rītā agri jāceļas, lai redzētu saules uzaušanu un jāskrien uz tuvāko tekoša ūdens vietu, kur tas tek pret sauli, un jānomazgā seju!
  • Lieldienu rītā, pirms saullēkta jāiet upē mazgāties, lai visu gadu būtu vesels;
  • Lai būtu sārti vaigi, Lieldienu rītā, pirms saullēkta, jānoēd vismaz 12 dzērvenes;

      Lielu pateicību izsaku Mākoņkalna folkloras kopai un tās vadītājai Inārai Smirnovai, dramatiskajam kolektīvam „Raudive”, tā vadītājai Regīnai Trūlei, kā arī Intas Brokānes -Vilcānes ģimenei par iesaistīšanos pasākuma veidošanā.

Mākoņkalna TN vadītāja S.Beitāne

Aprīkojuma iegāde Mākoņkalna kultūras nama darbības pilnveidošanai

Drukāt

       Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienība Mākoņkalna pagasta pārvaldes Mākoņkalna tautas nams 2017. gadā realizēja projektu Nr.17-01-AL15-A019.2202-000045 (Vietējā rīcības grupā biedrībā “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” projekta iesniegums reģistrēts ar Nr.2017/AL15/4/A019.22.02/36) "Aprīkojuma iegāde Mākoņkalna kultūras nama darbības pilnveidošanai". Projekta realizācijas rezultātā tika iegādāti skatuves aizkari un muzikālais aprīkojums (bezvadu mikrofoni, statīvi, mikšerpults un portatīvās skanda ar iebūvēto akumulatoru).

      Skatuves aizkaru iegāde uzlaboja tautas nama skatuves noformējumu. Iegādātais muzikālais aprīkojums uzlaboja skaņas kvalitāti rīkotajos pasākumus gan iekštelpās, gan ārtelpās, kas vienlaicīgi piesaistīja papildus apmeklētājus un brīva laika pavadīšanas pasākumi kļuva interesantāki un daudzveidīgāki, jo ar iegādāto muzikālo aprīkojuma bija iespēja rīkot āra pasākumus, piemēram, vasaras un ziemas sporta spēles, novada dienas Mākoņkalna estrādē, Volkenbergas Pils svētkus, velo braucienus, Līgo svētku un citi pasākumus. Iekštelpās tika, rīkotas dzejas dienas, Lieldienas, Ziemassvētku pasākumi, dažāda veida konkursi un izstādes, LR Proklamēšanas gadadienas, kā arī notika gatavošanās „Baltica” skatei un citiem pasākumiem.

       Mākoņkalna pagasta iedzīvotāji un viesi saņēma piedāvāto kultūras aktivitāšu interesantāku un dažādāku sniegumu, caur kvalitatīvu skanējumu un skatuves vizuālo noformējumu. Kā rezultātā aktivizējās pagasta iedzīvotāju, iesaistīšanās dažādās radošās izpausmēs un aktivitātēs.

Teksts un foto

Mākoņkalna tautas nama vadītāja Skaidrīte Beitāne

 

 

 

 

Pulciņš “Mazais mākslinieks”saņēmis tehnisko atbalstu

Drukāt

Brīvā laika pavadīšanas centrā “Strops” tika realizēts projekts tehniskās jaunrades materiālās bāzes papildināšanai. Viens no konkursa mērķiem bija nodrošināt tehniskās jaunrades pulciņu darbu ar nepieciešamo aprīkojumu.

Bērni ikdienā gan paši lieto daudzveidīgas digitālās tehnoloģijas un ierīces, gan redz, kā to dara citi. Tādēļ ir svarīgi mācīt ar tām darboties jēgpilni - , lai kaut ko paveiktu vai uzzinātu, lai saprastu digitālo tehnoloģiju lomu, ievērotu digitālo ierīču lietošanas noteikumus. Digitālo ierīču un tehnoloģiju izmantošana ir kļuvusi par neatņemamu sastāvdaļu mācību procesa  īstenošanā. Digitālā ierīce mūsdienu bērna izglītības procesā kalpo kā palīgs – motivators, nevis tikai izklaide.

Projekta “Pulciņa “Mazais mākslinieks” darbības tehniskais atbalsts" ietvaros tika iegādātas piecas grafiskās planšetes - WACOM Intous S Bluetooth Black. Šie jaunieguvumi grupas dalībniekiem ļaus iegūt jaunas zināšanas tehniskās jaunrades jomā. Pulciņa dalībnieki iepazīsies ar tādām programmām, kā maketēšana, grafiskais dizains, fotošops, grafika, modelēšana.

Projekta kopējais budžets 504, 95 eiro, no kuriem 404, 00 eiro piešķīra Rēzeknes novada Izglītības un sporta pārvalde, bet 100,95 eiro – Mākoņkalna pagasta pašvaldības līdzfinansējums.

Teksts:

 Jekaterina Itkača, brīvā laika pavadīšanas centra “Strops” vadītāja

Zīmējumu konkurss "Ziemassvētku brīvdienas"

Drukāt

Mākoņkalna tautas nams janvāra mēnesī, rīkoja bērnu zīmējumu konkursu "Ziemassvētku brīvdienas". Zīmējumos bija attēlotas visi ziemas prieki gan slidošana, gan pastaiga pa sniegoto Lipušku ciemu, kā arī grāmatu lasīšana un Jaunā gada sagaidīšanas svētki. 
Katrs no zīmējumiem ir unikāls un patiess stāsts par jautri pavadīto laiku.
Sirsnīgs paldies visiem dalībniekiem, kuri iesūtīja zīmējumus!

Mākoņkalna Tautas nama vadītāja Skaidrīte Beitāne