Mūsu mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”)

Mūsu mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), lai palīdzētu uzlabot vietnes lietošanas pieredzi, kvalitāti un nodrošinātu tās teicamu darbību.

Pieteikšanās kārtība valsts atbalstam apkurei Rēzeknes novada pašvaldībā

Drukāt

Plašāk, skatīt šeit:

https://rezeknesnovads.lv/pieteiksanas-kartiba-valsts-atbalstam-apkurei-rezeknes-novada-pasvaldiba/

 Lai mazinātu negatīvo ietekmi uz iedzīvotāju ienākumiem, kas saistīta ar energoresursu straujo cenu kāpumu, valstī paredzēta virkne atbalsta pasākumu siltumapgādes un apkures nodrošinājuma izmaksu segšanai mājsaimniecībām. Pieteikumus var iesniegt elektroniski vai klātienē.

MĀJOKĻA ĪPAŠNIEKS VAI ĪRNIEKS var iesniegt pieteikumus valsts atbalstam siltumenerģijas izmaksu segšanai 2022./2023. apkures sezonai Rēzeknes novada pašvaldībā.

IESNIEGUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBĀ:

No 1.oktobra aicinām iedzīvotājus elektronisko veidlapu (iesniegums) iesniegt e-pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv.  Īpaši aicinām iedzīvotājus, kuriem ir datorprasmes un var elektroniski autorizēties pakalpojuma izmantošanai, izmantot iespēju, un iesniegt iesniegumu elektroniski, lai izvairītos no garām rindām un gaidīšanas perioda.

No 3.oktobra pieteikumus varēs  iesniegt arī klātienē Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvaldēs.  Iedzīvotāji tiks apkalpoti pēc iepriekšēja pieraksta. 

 

 

PIETEIKUMA NOFORMĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI:

  • Pašapliecinājs par attiecīgās apkures esamību mājoklī,
  • Mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošs dokuments un/vai īres līgums, mantojuma apliecība, VZD izsniegta izziņa par dzīvokļa īpašuma tiesībām,
  • Maksājumu apliecinoši dokumenti (rēķins) par koksnes granulu, koksnes brikešu vai malkas iegādi vienam mājoklim,
  • Pašapliecinājums par malkas iegādi, ja pretendē uz 60 EUR atbalstu.

ATBALSTA VEIDS UN PERIODS:

Ja apkurei izmanto malku, kas iegādāta līdz š.g. 31.augustam, kurai nav maksājuma apliecinoša dokumenta, pieteikums kompensācijai 60 EUR apmērā saņemšanai ir jāiesniedz no 01.10.2022. līdz 30.11.2022.

Ja apkurei izmanto malku, kas iegādāta no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim, noteikts cenu līmenis, no kura sāks sniegt atbalstu - 40 EUR/ber.m3 (aptuveni 35 EUR/MWh). Valsts kompensēs izmaksu pieaugumu 50% apmērā (t.i., ja izmaksas pārsniegs 40 EUR/ber.m3), bet ne vairāk par 15 EUR/ber.m3. Maksimālais atbalsta apjoms, par kuru varēs saņemt atbalstu, vienai mājsaimniecībai būs 35 ber.m3. Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim. Pieteikumus pašvaldībā būs jāiesniedz no 01.10.2022. līdz 30.04.2023.

Ja apkurei izmanto granulas vai briketes, vai malku, tad pieteikums iesniedzams no 01.10.2022. līdz 30.04.2023. Maksimālais atbalsta apjoms vienai mājsaimniecībai ir 10 tonnas.

Ja apkuri nodrošina centralizētā siltumapgāde, tad atbalstu piemēros automātiski rēķinos. Atbalsta periods no 01.10.2022. līdz 30.04.2023.

Ja apkurei izmanto elektroenerģiju, tad pieteikuma noformēšanas termiņš ir no 01.10.2022. līdz 30.04.2023.

VALSTS ATBALSTS SENIORIEM, PERSONĀM AR INVALIDITĀTI, APGĀDNIEKU ZAUDĒJUŠĀM PERSONĀM

No šī gada 1. novembra līdz 2023. gada 30. maijam īpašs atbalsts energoresursu izmaksu segšanai pienāksies arī senioriem, personām ar invaliditāti, apgādnieku zaudējušām personām:

  • 30 eiro mēnesī tiem, kuru pensijas vai atlīdzības apmērs nepārsniedz 300 eiro mēnesī;
  • 20 eiro mēnesī tiem, kuru pensijas vai atlīdzības apmērs ir robežās no 301 līdz 509 eiro;
  • 10 eiro mēnesī tiem, kuru pensijas vai atlīdzības apmērs ir robežās no 510 līdz 603 eiro;
  • 30 eiro mēnesī tiem iedzīvotājiem, kuri saņem piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti;
  • 30 eiro mēnesī tiem iedzīvotājiem, kuri ieguvuši bēgļa vai alternatīvo statusu un ir sasnieguši pensijas vecumu vai noteikta invaliditāte un nav sasniegts pensijas vecums, kā arī tiem, kam likumiskā aprūpē ir bērns, kuram ir noteikta invaliditāte.