Mūsu mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”)

Mūsu mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), lai palīdzētu uzlabot vietnes lietošanas pieredzi, kvalitāti un nodrošinātu tās teicamu darbību.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

Drukāt

 

 
 
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) Rēzeknes konsultāciju birojs martā un aprīlī īstenos informatīvo semināru ciklu Rēzeknes un Viļānu novadu pagastos. Lauku iedzīvotājiem tiks sniegta svarīga informācija par ES tiešajiem maksājumiem, tai skaitā par lauku bloku precizēšanu, lauksaimniecības zemju apsekošanu, agrovides pasākumiem, zemes īpašuma tiesību apliecinošajiem dokumentiem. Tiks skaidrotas nodokļu un grāmatvedības uzskaiti reglamentējošo aktu prasības, kas stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī, kā arī tiks pastāstīts par aktualitātēm saistībā ar valsts atbalstu lauksaimniecībai un finanšu piesaistes iespējām uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstīšanai laukos.

08.04.2014.

Mākoņkalns

Semināru sākums pl.10:00.

Plašāka informācija pieejama LLKC Rēzeknes konsultāciju birojā (Dārzu ielā 7a, Rēzeknē, 303. vai 304.kab.t.64625254), kā arī pie lauku attīstības konsultantiem pagastos.

 

Informāciju sagatavoja:

Daina Butlere,

LLKC Rēzeknes nodaļas lauku attīstības konsultante

Sveiciens pavasara svētkos 8.Martā!

Drukāt

Sveiciens pavasara svētkos 8.Martā!

 

Tu esi Sieviete un esi pelnījusi ziedus,

 Tā vienkārši bez iemesla, tāpat…

  Par to, ka vienkārši Tu esi Sieviete,

 Kas blakus kādam, vien tepat…

Sveiciens pavasarim!

Drukāt

Sveiciens pavasarim!                   

         No 5.03-7.03.2014.g.Mākoņkalna TN apskatāma Regīnas Trūles leļļu kolekcija. Laiks no 9.00-15.00.

         8.martā.plkst.18.00.Mākoņkalna TN

          Koncerts  „Sveiciens pavasarim!”

Informācija lauksaimniekiem

Drukāt

Informācija lauksaimniekiem

Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 15.pants nosaka, ka Valsts institūcijas informāciju par iznomājamiem to valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem lauksaimniecībā izmantojamiem zemes gabaliem ievieto attiecīgās valsts institūcijas oficiālajā mājaslapā internetā, bet pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem lauksaimniecībā izmantojamiem zemesgabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā. Rēzeknes novada pašvaldībā šāda informācija ir pieejama pagastu pārvaldēs, informē Rēzeknes novada pašvaldības zemes lietu speciāliste Anita Bringule.

Meteņu balle Mākoņkalnā

Drukāt

Meteņu balle Mākoņkalnā!

  28.februārī plkst 22.00

          Mākoņkalna TN-Meteņu balle.

   Spēlē:Raimonds.

                               Ieeja-2,00 EUR.