Volkenbergas pils svētki

Drukāt

„ Un stāv te Mākoņkalns visiem pakalniem pāri

Ar vētru plecos- tik vientulīgs”-

ar šādām P. Jurciņa dzejas vārsmām izskanēja dziesma, ar kuru noslēdzās ikgadējie Volkenbergas pils svētki Mākoņkalna estrādē. 27. jūlija pēcpusdienā sirmais Mākoņkalns nevarēja sūdzēties par vientulību un klusumu, jo šogad atjaunotie soli Mākoņkalna estrādē bija skatītāju pilni.  Vētrainie aplausi un „bravo” saucieni liecināja par to, ka koncerta programma, kuru vadīja Rēzeknes pils princese Roze, bija interesanta un aizraujoša. Skatītāju un arī pašu koncerta dalībnieku sirdis un prātus priecēja priekšnesumi, ko sniedza novada pašdarbības kolektīvi no Maltas, Feimaņiem, Čornajas, Kaunatas, kā arī mājinieki- Mākoņkalna pašdarbnieki.

       Svētku pasākuma laikā tika sumināti arī Mākoņkalna pagastā dzīvojošie pilngadnieki, kuri šogad, diemžēl, bija tikai trīs- Aļona Tarasova, Zane Pokule, un Ainārs Trūlis. Saņēmuši ziedus, dāvanas un ceļavārdus lielajam dzīves ceļam, pilngadnieki tika aicināti uz valsi.

Pēc pasākuma visi koncerta dalībnieki tika lūgti uz Volkenbergas pils pagalmu, lai nobaudītu tradicionālo pils virtuvē gatavoto dārzeņu sautējumu.

 Elga Pokule

Skatīt attēlus galerijā

Līgošana Mākoņkalnā

Drukāt

Sanāciet, Jāņa bērni,

Sagaidiet Jāņa dienu,

Jāņa diena lepni nāca,

Ugunīs vizēdama.

 

     No sendienām saglabājusies tradīcija vasaras saulgriežos gada visīsāko nakti pavadīt kuplā pulkā pie ugunskura, dziedot līgo dziesmas.

Arī Lipušku ciema iedzīvotāji 23. jūnija vakarā pulcējās pie Tautas nama, lai atsauktu atmiņā senās Līgo jeb Zāļu vakara tradīcijas.

Pasākumu ievadīja Mākoņkalna TN amatierteātra „ Raudive” aktieri, kas izspēlēja jautras un ne tik jautras situācijas no R. Blaumaņa „Skroderdienām Silmačos”. Šoreiz, līdztekus jau pazīstamiem lomu atveidotājiem, lugas iestudējumā piedalījās arī divi debitanti- Ieviņas lomas atveidotāja Santa Kairiša un pagasta pārvaldes vadītājs Sergejs Bašmakovs, kas iejutās saimnieka Alekša lomā. Silmaču saimes ļaudīm aplīgot saimnieku un saimnieci nāca talkā Mākoņkalna folkloras kopa. Līgo dziesmai izskanot, saimniekam galvā tika uzlikts ozola, bet saimniecei- jasmīnu vainagi. Kā atbildot uz līgotāju laba vēlējumiem, saimnieki nāca ar tradicionālo Jāņu cienastu- sieru un alu. Folkloras kopas dalībnieki rādīja dažādas rotaļdejas un aicināja piedalīties arī skatītājus, kā arī pastāstīja par līgo nakts maģiskajām izdarībām, piemēram, par papardes zieda meklēšanu. Kā izrādījās, papardes zieda meklēšanas rituāls- jāšana uz slotas kāta, izpelnījās diezgan lielu publikas atsaucību.

          Pasākuma laikā, brīdī, kad saule grima aiz apvāršņa, tika iekurināts lielais Jāņu ugunskurs, jo tautas tradīcijas nosaka, ka Līgo naktī tumsa nedrīkst iestāties. Jāņu nakts ugunskura liesmas nes svētību mūsu laukiem, pļavām, tīrumiem un dārziem.

Bērnības svētki!

Drukāt

Bērnības svētki!

Š.g.2.jūnijā,pašā vasaras sākumā Mākoņkalna TN notika Bērnības svētki.Tie bija svētki,kur kopā tika saaicināti bērni,kas sasnieguši 5 gadu vecumu,viņu vecāki un krustvecāki.  Pasākumu vadīja feja.Viņa pa vienam izsauca mazos,skaisti sapucētos gaviļniekus priekšā, aicināja krustvecākus izšūpot krustbērnu šūpolēs un tad pasniedza dāvanas.Dāvanas  ļoti patika mazajiem.Bērni tās uzmanīgi pētīja,rādīja citiem,lielījās un bija lepni par tām.  Paldies Mākoņkalna pagasta pārvaldei par sarūpētajām dāvanām. Dažiem bērniem apsveicēju rinda bija ļoti gara.Tajā pulcējās vecāki,vecvecāki,draugi,radi un kaimiņi. Pēc sumināšanas,gaviļniekus un viņu ciemiņus ar dejām,jautrām stafetēm un rotaļām izklaidēja Mazā raganiņa ar draugiem kraukli Abraku un klaunu.Paldies aktieriem par prieka un jautrības pilnajiem mirkļiem. Bez tam milzīgu paldies gribas teikt tiem,kuri nenobijās no nežēlīgajiem odu bariem mežā un salasīja maijpuķītes,kas tika pušķīšos pasniegtas gaviļnieku vecākiem.

 

 

 Gaviļnieka mamma Evita.

Kursi

Drukāt

Latviešu valodas kursi Lipušķos

 

No 6.marta līdz 18.aprīlim Lipušķu TN katru darbadienu notika nodarbības latviešu valodā bezdarbniekiem skolotājas Ināras Paramonovas vadībā. Mācību grāmatas un materiālus nodrošināja Pieaugušo izglītības centrs “Ideja”, ko pārstāvēja Aivars Buharins. Kursu laikā visi projektā iesaistītie dalībnieki – Mihails, Nadežda, Natālija, Vasilijs, Aleksandrs, Jurijs, Svetlana, Larisa, Ludmila un Valērijs - apzinīgi ieradās uz nodarbībām ar sagatavotiem mājasdarbiem gan lasīšanā, gan gramatikā, gan arī ar sagatavotām tēmām. Kursu mērķis bija sagatavoties eksāmenam uz B kategoriju. Pieaugušie skolēni priecēja gan ar apzinīgu attieksmi pret mācībām un centību stundu laikā, gan arī ar rūpīgajiem rokrakstiem. Bija prieks sadarboties!

Lielā talka mākoņkalna pagastā

Drukāt

Lielā talka Mākoņkalna pagastā.

Neskatoties uz sliktajiem laika apstākļiem,Mākoņkalna pagasta iedzīvotāji čakli rosījās pie savām mājām un to apkārtnē,lai padarītu Lipušku ciematu tīrāku un skaistāku.

 

 

 

 

Aplūkojiet jaunumus fotogalerijā!