LR proklamēšanas 95.gadadiena.

Drukāt

Rēzeknes novadā jau par tradīciju ir kļuvis Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā ar novada augstāko apbalvojumu-Atzinības rakstu-sveikt čaklākos un godprātīgākos novada cilvēkus.

Šogad Rēzeknes novada svinīgajā pasākumā,kas notika Gaigalavas kultūras namā 15.novembrī,Atzinības raksts kopā ar dāvanu-Rēzeknes novada nozīmīti un Latvijas Bankas Laika monētu-tika pasniegts Mākoņkalna pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei- Aijai Gribustei.

Atzīmējot Latvijas Republikas 95.gadadienu,Mākoņkalna tautas namā no 13.11—15.11 novembrim varēja aplūkot foto izstādi”Atmiņas pagātnē,”kuru veidojām mēs visi,bet 18.novembrī plkst.16.00 Mākoņkalna pagasta iedzīvotāji pulcējās TN uz svinīgo pasākumu.Pasākuma dalībniekus uzrunāja Mākoņkalna pagasta pārvaldes vadītājs S.Bašmakovs.Iedzīvotāji varēja noskatīties Mākoņkalna tautas nama pašdarbības kolektīvu sagatavotu svētku koncertu.Šajā vakarā tika sumināti pagasta iedzīvotāji, kuri savu līdzcilvēku acīs izpelnījušies īpašu cieņu un atzinību.

Irēna Kairiša:par radošu līdzdalību estētiskās vides veidošanā.

Elga Pokule:par radošu pieeju svētku organizēšanā un aktīvu darbu jaunās paaudzes audzināšanā.

Jānis Kairišs:par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu Mākoņkalna pagastā.

Jānis Zunda:par aktīvu un nesavtīgu ieguldījumu sabiedrības labā.

Septembra mēnesī Mākoņkalna tautas namā varēja aplūkot ziedu izstādi, un šajā pasākumā tika apsveikti visi šīs izstādes dalībnieki. Pasākuma noslēgumā visus koncerta dalībniekus un skatītājus Mākoņkalna TN vadītāja S.Beitāne aicināja nobaudīt svētku torti, bet iestājoties tumsai tika laistas gaismas laternas.

 

Galerija...

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļā iesaistās arī Rēzeknes novada bibliotēkas

Drukāt

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa ir projekts, ko Ziemeļvalstīs administrē Biedrības Norden asociācija (Foreningen Norden Forbund), bet Latvijā - Ziemeļu Ministru padomes birojs sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu Literatūras centru un biedrību Norden Latvijā. Ziemeļvalstīs projekts norisināsies jau 17. reizi, Latvijā  - 16. reizi. Nedēļas galvenais uzdevums ir Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazīšana. Nedēļas laikā bibliotēkās notiek lasījumi, stāstu stāstīšana, literatūras izstādes, debates, konkursi un citi pasākumi.   

Gada vistumšākajā laikā vairākos tūkstošos publiskajās un skolu bibliotēkās Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs vienlaicīgi tiek iedegtas sveces un lasīta kopīgi izvēlēta grāmata.  

Šogad nedēļa notiek no 11. - 17. novembrim un pirmdiena, 11. novembris, ir lielā lasīšanas diena. Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļai ir trīs kopējie lasījumi - Rīta stunda pašiem mazākajiem lasītājiem, Krēslas stunda pieaugušajiem, kā arī jau otro gadu tiek piedāvāts lasījums pusaudžiem. Vai šādu -  viena fragmenta kopā lasīšanu dažādās valodās vienlaicīgi vairāk nekā 2000 bibliotēkās nevarētu uzskatīt par neoficiālu pasaules rekordu? 

Visi Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas pasākumi ir bez maksas. Vienīgais, kas nepieciešams ir radošums, izdoma un vēlme piedalīties projektā.

LR proklamēšanas 95.gadadienai veltītie pasākumi Mākoņkalna TN.

Drukāt

13.11-18.11 Portretu un foto izstāde”Atmiņas pagātnē”plkst.9.00-15.00.

18.11plkst.16.00  Svētku pasākums veltīts Latvijas republikas proklamēšanas gadadienai.Piedalās Mākoņkalna tautas nama pašdarbnieki:

plkst.18.00- Lāpu gājiens uz Mākoņkalnu.

Datorzinību kursi Lipuškos.

Drukāt

No 25.oktobra līdz 6.decembrim katru darba dienu notiks nodarbības”Datorzinības bez priekšzināšanām” 

bezdarbniekiem skolotāja Laurentija Karabeškas vadībā.Programmas mērķis:Sniegt kursu

klausītājiem mūsdienu darba tirgū nepieciešamo pamatprasmi-datora lietošanu Microsoft programmas

Word,Excel,datu apstrādes programmās,kā arī palīdzēt sagatavoties

integrācijai darba tirgū.Mācību materiālus nodrošināja Profesionālās izglītības centrs”Ideja”.

Kursu laikā visi projektā iesaistītie dalībnieki-Anatolijs,Aimbjubju,Daina,Jeļena,Antoņina,Janīna,

Jekaterina,Larisa,Zinaīda,Vjačeslavs,Juris,Ivans,Sergejs,apgūstot izglītības programmu un

ieguvuši nepieciešamo zināšanu prasmju novērtējumu visās izglītības programmās paredzētajos

mācību priekšmetos,kārto noslēguma eksāmenu.Apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi

saņem pēc noslēguma pārbaudījuma sekmīgas nokārtošanas.

Mākoņkalna pagasta Salāja ezerā ielaisti zivju mazuļi

Drukāt

25.oktobrī, īstenojot Eiropas Savienības Zivju fonda projektu „Zivju resursu pavairošana Salāju ezerā”,

Rēzeknes novada Mākoņkalna pagasta Salāju ezerā tika ielaisti 17 000 zandarta mazuļu no

Igaunijas zivjaudzētavas „Kalatalu Hārjanurmes”. Projekta kopējais finansējums sastādīja

LVL 2879,8 jeb 4097,58 EUR.