Mūsu mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”)

Mūsu mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), lai palīdzētu uzlabot vietnes lietošanas pieredzi, kvalitāti un nodrošinātu tās teicamu darbību.

Neformālās apmācības „Radošais dabas gariņš” Mākoņkalnā

Drukāt

Rēzeknes novada Mākoņkalna pagasta Lipuškos noritēja neformālās apmācības jauniešiem „Radošais dabas gariņš”. No 7. līdz 11. jūlijam Mākoņkalna pagasta jauniešiem bija iespēja aktīvi un lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku. Jaunieši apguva prasmes plenērā, gleznojot Rāznas ezera ainavas ar akvareļkrāsām, iemācījās no siena un sūnām izveidot telpiskas dzīvnieku figūras. Bija iespēja darboties ar mālu, no kura jaunie mākslinieki izveidoja Rāznas ezera zivis plaknē un dažādus meža dzīvnieciņus. Jaunieši iemācījās darināt interjera dekorus, foto rāmīšus, izdekorētas vāzes un vēja pūķus, kā arī apgleznoja akmeņus ietērpjot tos rāpuļu veidolos. Neformālo apmācību dalībniekiem bija iespēja sportiski aktīvi pavadīt laiku pie Rāznas ezera, peldoties, vizinoties ar laivām un ūdens velosipēdiem, spēlējot bumbu, šaujot ar pneimatisko šauteni pa pašizgatavotiem mērķiem, piedalīties stafetēs un citās aktīvās spēlēs.

Viena diena apmācību dalībniekiem bija veltīta ekskursijai pa Krāslavu. Jaunieši gida pavadībā aplūkoja skaistākās Krāslavas vietas,rīkoja pikniku dabā, kā arī apskatīja Aglonas „Karaļkalnu”.

Jaunieši apmeklēja arī Rāznas nacionālā parka izglītības centru, kur apskatīja tur esošo ekspozīciju un spēlēja dabas spēles.

Dalībnieki bija ļoti apmierināti par apmācībās pavadīto laiku un izveica vēlēšanos šādos pasākumos piedalīties arī nākamvasar.

Santa Kairiša

 

Mākoņkalna pagastā īstenots projekts „Ūdenstilpju uzraudzība un aizsardzība Rēzeknes novadā”

Drukāt

Mākoņkalna pagasta teritorija ir bagāta ar ūdenstilpēm un zivju resursiem tajās. Daļa pagasta ietilpst īpaši aizsargājamā teritorijā – Rāznas nacionālajā parkā, kur viena no galvenajām vērtībām ūdenstilpes un tajās esošo dabas resursu bagātība un daudzveidība, ko nepieciešams uzraudzīt un aizsargāt. Personām, kuras veic ūdenstilpju uzraudzību, līdz šim trūka tehnisko resursu, lai varētu nodrošināt efektīvu zivju resursu aizsardzību. Projekts „Ūdenstilpju uzraudzība un aizsardzība Rēzeknes novadā” tika iesniegts un apstiprināts Zivju fonda padomes sēdē, pasākuma „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”, ietvaros. Tika iegādāts kvadracikls AC-TRV550-EFT-3205 ar divām aizsargķiverēm par kopējo summu 10000,00 EUR. Atbalsts no Zivju fonda ir 7400,00 EUR, savukārt projekta līdzfinansējumu  nodrošināja biedrība „Rāznas nacionālā parka biedrība” — 2 000,00 EUR un Mākoņkalna pagasta pārvalde  — 600,00 EUR.

Īstenojot projektu, tiks sekmīgi veikta ūdenstilpju apsekošana un samazināts zvejas un makšķerēšanas noteikumu pārkāpumu skaits.

Volkenbergas pils svētki

Drukāt

Katru gadu vasaras pilnbriedā sirmā Mākoņkalna estrādē pulcējās pašmāju, Rēzeknes novada un kaimiņu novadu pašdarbības kolektīvi.5.jūlijā, spīdēja silta saule un visi lietus mākoņi tika aizgāņāti uz pamalēm-jau vien radīja svētku noskaņojumu, kur nu vēl sirdij prieku nesošie pašdarbības kolektīvu priekšnesumi, kuros tika pārstāvēti dažnedažādi žanri.Ar dziesmām priecēja folkloras kopas no Andrupenes, Bērzgales, Mākoņkalna, krievu dziesmas ansamblis”Raduga” no Strūžāniem, bet Dagdas „Olūteņi”rādīja masku teātri par precību tēmu.Daudzkrāsainos tērpus un kustību plastiku svētku koncertā ienesa Mākoņkalna un Audriņu līnijdejotājas.Vieglu raitu dejassoli kā allaž ritināja Vēremu vidējās paaudzes deju kolektīvs”Kūzuls”.Svētku koncerta programmu vadīja Volkenbergas pils princese Magdalēna un Rēzeknes pils princese Roze.Programmas laikā tika sveikti pilngadnieki.Koncerta izskaņā Mākoņkalna pagasta pārvalde pateicās pašmāju un vieskolektīviem pasniedzot saldas balvas, kā arī tradicionāli visu kolektīvu dalībnieki tika aicināti uz Volkenbergas pils virtuvi nobaudīt dārzeņu sautējumu.

                                              Elga Pokule.

Vasaras peldēšanas sezonas atklāšana.

Drukāt

20.jūnijā Mākoņkalna pagasta iedzīvotāji un bērnu rehabilitācijas centra”Mākoņkalns”audzēkņi pulcējās pie Rāznas ezera, jaunierīkotajā pludmalē, lai atklātu vasaras peldēšanas sezonu.Pludmale un tās apkārtējā teritorija tika iekārtota jau pagājušā gadā, kad tika īstenots Biedrības”Bāreņu aprūpes centra”Kopā ar mums””un Mākoņkalna pagasta projekts”Teritorijas labiekārtošana un pludmales ierīkošana Mākoņkalnā- Lipuškos”, kuru līdzfinansēja ES.Projekta ietvaros tika iegādātas laivas un ūdens velosipēdi.

   Tagad Rāznas ezera krasts ir sakopts, ir ierīkota laivu piestātne, noliktas peldēšanas bojas.Tas dod iespējas  Mākoņkalna pagasta jauniešiem un bērnu rehabilitācijas centra jauniešiem, kā arī visiem pagasta iedzīvotājiem labi atpūsties uz ezera, smelties spēkus ūdens procedūru laikā, kā arī labi pavadīt brīvo laiku.Par to, ka ir tik brīnišķīga atpūtas vieta, jāpateicas biedrības”Bāreņu aprūpes centrs”Kopā ar mums”’valdes priekšsēdētājam Sergejam Maksimovam un Mākoņkalna pagasta pārvaldes vadītājam Sergejam Bašmakovam, kuru vadībā tika īstenots projekts.Pasākumā runāja par projekta īstenošanas gaitu S.Maksimovs un Mākoņkalna pagasta pārstāvis R.Kalvis.Pie labiekārtošanas daudz darīja arī rehabilitācijas centra”Mākoņkalns”darbinieks Vladimirs Gavrilovs un Mākoņkalna pagasta saimniecības daļas vadītājs Rolands Kalvis.

   Lai justos droši uz ūdens, Mākoņkalna pagasta jaunieši kopā ar rehabilitācijas centra darbiniekiem izstrādāja drošības noteikumus, kādi jāievēro braucot ar laivām un ūdens velosipēdiem, kā arī peldoties.Ar šiem drošības noteikumiem tika iepazīstināti visi klātesošie.Pēc svinīgās lentas pārgriešanas tika izvizināti visi, kas vēlējās braukt ar laivām un velosipēdiem.Arī bērniem tika dota iespēja pieaugušo vadībā vizināties.Pasākumu kuplināja dziesmas par ezeru un Mākoņkalnu.Par lielisko atpūtu uz ūdens īpaši ir priecīgi bērnu rehabilitācijas centra”Mākoņkalns”19 audzēkni, kuri sava instruktora un audzinātāja vadībā varēs vasarā labi pavadīt laiku.

               L.Zaremba.