Mūsu mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”)

Mūsu mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), lai palīdzētu uzlabot vietnes lietošanas pieredzi, kvalitāti un nodrošinātu tās teicamu darbību.

Sveiciens pavasara svētkos 8.Martā!

Drukāt

Sveiciens pavasara svētkos 8.Martā!

 

Tu esi Sieviete un esi pelnījusi ziedus,

 Tā vienkārši bez iemesla, tāpat…

  Par to, ka vienkārši Tu esi Sieviete,

 Kas blakus kādam, vien tepat…

Sveiciens pavasarim!

Drukāt

Sveiciens pavasarim!                   

         No 5.03-7.03.2014.g.Mākoņkalna TN apskatāma Regīnas Trūles leļļu kolekcija. Laiks no 9.00-15.00.

         8.martā.plkst.18.00.Mākoņkalna TN

          Koncerts  „Sveiciens pavasarim!”

Informācija lauksaimniekiem

Drukāt

Informācija lauksaimniekiem

Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 15.pants nosaka, ka Valsts institūcijas informāciju par iznomājamiem to valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem lauksaimniecībā izmantojamiem zemes gabaliem ievieto attiecīgās valsts institūcijas oficiālajā mājaslapā internetā, bet pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem lauksaimniecībā izmantojamiem zemesgabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā. Rēzeknes novada pašvaldībā šāda informācija ir pieejama pagastu pārvaldēs, informē Rēzeknes novada pašvaldības zemes lietu speciāliste Anita Bringule.

Meteņu balle Mākoņkalnā

Drukāt

Meteņu balle Mākoņkalnā!

  28.februārī plkst 22.00

          Mākoņkalna TN-Meteņu balle.

   Spēlē:Raimonds.

                               Ieeja-2,00 EUR.

Paziņojums.

Drukāt

                   Paziņojums.

  Pavasarī gaidāmas iedzīvotāju sapulces Rēzeknes novada

                                                          pagastos.

 

   Ja līdz šim sapulces tika organizētas rudenī,tad šogad nolemts sapulču laiku pārcelt uz martu un aprīli.Kā norāda Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška,tas darīts,lai iedzīvotāji varētu iepazīties ar pagasta pārvaldes veikumu pilna gada garumā.Turklāt,ja sapulce tiek rīkota pavasarī pagasta vadība var izklāstīt iedzīvotājiem arī informāciju par darbu plānu šim gadam,jo budžets jau ir sastādīts un apstiprināts.Iedzīvotāji aicināti būt aktīvi un piedalīties iedzīvotāju sapulcēs,jo tas dod iespēju uzzināt pagasta finansiālo situāciju,gan arī uzdot kādu sasāpējušu jautājumu pagasta un novada vadībai.

   Kā katru gadu sapulcēs piedalīsies-Rēzeknes novada pašvaldības vadība,deputāti,pagasta pārvaldnieks,pagasta pārvalžu darbinieki,kuri iepazīstinās iedzīvotājus par paveikto darbu-sociālajā darbā,finansēs,namu apsaimniekošanā un citos jautājumos:Mākoņkalna pagastā iedzīvotāju kopsapulce-

               25.martā plkst:14.00