Mūsu mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”)

Mūsu mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), lai palīdzētu uzlabot vietnes lietošanas pieredzi, kvalitāti un nodrošinātu tās teicamu darbību.

Izveidota jauna dabas tūrisma infrastruktūra Mākoņkalnā

Drukāt

Lai mazinātu apmeklētāju ietekmi uz aizsargājamiem dabas objektiem, Dabas aizsardzības pārvalde realizē Kohēzijas fonda projektu „Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās”. Projekta aktivitātes skar arī Rāznas nacionālo parku.

 

Projekta ietvaros Rāznas nacionālā parka teritorijā 2011.gadā uzstādīts skatu tornis Lielajā Liepukalnā. Tas kļuvis par iecienītu un apmeklētu objektu. 2013.gadā darbi veikti arī Mākoņkalnā- uzstādīti soli aktivitātēm dabas klasē, informācijas stends, tualetes.

Rāznas nacionālā parka biedrība ir realizējusi Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projektu „Dabas takas izveide un teritorijas labiekārtošana izziņas un brīvā laika pavadīšanas iespējas Mākoņkalnā”. Mākoņkalnā ir izveidota taka, uzstādītas kāpnes pāri pils vairogmūrim, iztīrīts no krūmu apauguma un kritalām pils valnis. No koku apauguma iztīrīta bijušās pils akas vieta un uzstādītas kāpnes ar platformu tajā. Izveidotā taka izmantojama arī dabas izziņas nodarbību vadīšanai.

 Labiekārtojot vietas, kurās ikviens interesents varēs gūt estētisko baudu vērojot dabu, kā arī papildinot savas zināšanas par norisēm dabas procesos, iecerēts vissaudzīgākā veidā nodrošināt pieejamību tik jūtīgām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un tajās esošajām dabas vērtībām. Dabas aizsardzības pārvalde apzinās lielo darbu un finansiālos līdzekļus, kuri ir un tiks ieguldīti, lai izveidotu infrastruktūras objektus. Ikvienu īpaši aizsargājamās dabas teritorijas apmeklētāju aicinām arī jau esošo infrastruktūru izmantot atbilstoši tās izveidošanas mērķiem. Diemžēl tieši neatbilstoša infrastruktūras izmantošana rada lielus bojājumus, kas samazina tās kalpošanas laiku.

Dabas tūrisma infrastruktūra regulāri tiek apsekota, bīstamās vietas apzinātas un piefiksētas, taču Dabas aizsardzības pārvalde aicina iedzīvotājus ziņot par bīstamajām vietām, ja tādas novērotas, uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai pa telefonu 67509545.        

 

Regīna Indriķe,

Dabas aizsardzības pārvalde  

Vecāka valsts vides inspektore, dabas izglītības speciāliste

 

Foto: R.Indriķe

LR proklamēšanas 95.gadadiena.

Drukāt

Rēzeknes novadā jau par tradīciju ir kļuvis Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā ar novada augstāko apbalvojumu-Atzinības rakstu-sveikt čaklākos un godprātīgākos novada cilvēkus.

Šogad Rēzeknes novada svinīgajā pasākumā,kas notika Gaigalavas kultūras namā 15.novembrī,Atzinības raksts kopā ar dāvanu-Rēzeknes novada nozīmīti un Latvijas Bankas Laika monētu-tika pasniegts Mākoņkalna pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei- Aijai Gribustei.

Atzīmējot Latvijas Republikas 95.gadadienu,Mākoņkalna tautas namā no 13.11—15.11 novembrim varēja aplūkot foto izstādi”Atmiņas pagātnē,”kuru veidojām mēs visi,bet 18.novembrī plkst.16.00 Mākoņkalna pagasta iedzīvotāji pulcējās TN uz svinīgo pasākumu.Pasākuma dalībniekus uzrunāja Mākoņkalna pagasta pārvaldes vadītājs S.Bašmakovs.Iedzīvotāji varēja noskatīties Mākoņkalna tautas nama pašdarbības kolektīvu sagatavotu svētku koncertu.Šajā vakarā tika sumināti pagasta iedzīvotāji, kuri savu līdzcilvēku acīs izpelnījušies īpašu cieņu un atzinību.

Irēna Kairiša:par radošu līdzdalību estētiskās vides veidošanā.

Elga Pokule:par radošu pieeju svētku organizēšanā un aktīvu darbu jaunās paaudzes audzināšanā.

Jānis Kairišs:par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu Mākoņkalna pagastā.

Jānis Zunda:par aktīvu un nesavtīgu ieguldījumu sabiedrības labā.

Septembra mēnesī Mākoņkalna tautas namā varēja aplūkot ziedu izstādi, un šajā pasākumā tika apsveikti visi šīs izstādes dalībnieki. Pasākuma noslēgumā visus koncerta dalībniekus un skatītājus Mākoņkalna TN vadītāja S.Beitāne aicināja nobaudīt svētku torti, bet iestājoties tumsai tika laistas gaismas laternas.

 

Galerija...

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļā iesaistās arī Rēzeknes novada bibliotēkas

Drukāt

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa ir projekts, ko Ziemeļvalstīs administrē Biedrības Norden asociācija (Foreningen Norden Forbund), bet Latvijā - Ziemeļu Ministru padomes birojs sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu Literatūras centru un biedrību Norden Latvijā. Ziemeļvalstīs projekts norisināsies jau 17. reizi, Latvijā  - 16. reizi. Nedēļas galvenais uzdevums ir Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazīšana. Nedēļas laikā bibliotēkās notiek lasījumi, stāstu stāstīšana, literatūras izstādes, debates, konkursi un citi pasākumi.   

Gada vistumšākajā laikā vairākos tūkstošos publiskajās un skolu bibliotēkās Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs vienlaicīgi tiek iedegtas sveces un lasīta kopīgi izvēlēta grāmata.  

Šogad nedēļa notiek no 11. - 17. novembrim un pirmdiena, 11. novembris, ir lielā lasīšanas diena. Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļai ir trīs kopējie lasījumi - Rīta stunda pašiem mazākajiem lasītājiem, Krēslas stunda pieaugušajiem, kā arī jau otro gadu tiek piedāvāts lasījums pusaudžiem. Vai šādu -  viena fragmenta kopā lasīšanu dažādās valodās vienlaicīgi vairāk nekā 2000 bibliotēkās nevarētu uzskatīt par neoficiālu pasaules rekordu? 

Visi Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas pasākumi ir bez maksas. Vienīgais, kas nepieciešams ir radošums, izdoma un vēlme piedalīties projektā.

LR proklamēšanas 95.gadadienai veltītie pasākumi Mākoņkalna TN.

Drukāt

13.11-18.11 Portretu un foto izstāde”Atmiņas pagātnē”plkst.9.00-15.00.

18.11plkst.16.00  Svētku pasākums veltīts Latvijas republikas proklamēšanas gadadienai.Piedalās Mākoņkalna tautas nama pašdarbnieki:

plkst.18.00- Lāpu gājiens uz Mākoņkalnu.

Datorzinību kursi Lipuškos.

Drukāt

No 25.oktobra līdz 6.decembrim katru darba dienu notiks nodarbības”Datorzinības bez priekšzināšanām” 

bezdarbniekiem skolotāja Laurentija Karabeškas vadībā.Programmas mērķis:Sniegt kursu

klausītājiem mūsdienu darba tirgū nepieciešamo pamatprasmi-datora lietošanu Microsoft programmas

Word,Excel,datu apstrādes programmās,kā arī palīdzēt sagatavoties

integrācijai darba tirgū.Mācību materiālus nodrošināja Profesionālās izglītības centrs”Ideja”.

Kursu laikā visi projektā iesaistītie dalībnieki-Anatolijs,Aimbjubju,Daina,Jeļena,Antoņina,Janīna,

Jekaterina,Larisa,Zinaīda,Vjačeslavs,Juris,Ivans,Sergejs,apgūstot izglītības programmu un

ieguvuši nepieciešamo zināšanu prasmju novērtējumu visās izglītības programmās paredzētajos

mācību priekšmetos,kārto noslēguma eksāmenu.Apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi

saņem pēc noslēguma pārbaudījuma sekmīgas nokārtošanas.