Lielā Talka-23.aprīlis.

Drukāt

   Kā katru gadu arī šogad Mākoņkalna pagastā tika rīkota Lielā Talka. Pie daudzdzīvokļu un individuālām mājām, Mākoņkalnā un pie kopīgām garāžām – teritorijas tika uzkoptas līdz Lielajai Talkai. Sestdien Lielo Talku rīkoja pie kopīgām kūtiņām, kur salasījās kūtiņu īpašnieki. Īpašnieku nebija visai daudz, bet darbs ritēja ļoti čakli. Lasīja atkritumus, zāģēja krūmus, dedzināja, attīrīja teritoriju no krūmiem pie dīķa, kas atrodas blakus kūtiņām. Kopā ar visiem Lielajā Talkā piedalījās struktūrvienības vadītājs Rolands Kalvis. Kā katru gadu pagasta iedzīvotājiem tika nodrošināts transports atkritumu aizvešanai. 

Galerija...

 

Interešu centram „Strops” vēl tikai gadiņš.

Drukāt

Patīkami, ka ir kur ieiet, gan bērniem, gan jauniešiem un pensionāriem. Ir pulciņi pieaugušiem- rokdarbu pulciņš, bērniem- vizuālā māksla, pavārzinības un daudz vēl kas cits. Ir daudz un dažādas spēles: telpu teniss, biljards un vēl daudz dažādu spēļu bērniem. Ir trenažieru zāle, sievietēm aerobikas nodarbības, ko vada mūsu feldšere Ludmila Bašmakova. Ir plīts, kur gatavot, datori, frizieris. Var ieiet dušā, darbojas divas kabīnes, izmazgāt veļu ar automātiem. It sevišķi ir svarīgi vientuļiem pensionāriem. Var pavadīt laiku kontaktējoties ar cilvēkiem. Daudz ir pensionāru, kuri dzīvo vieni. Bērni sen prom pasaulē, atbrauc reti.

   Mūsu centram bija viena gada jubileja. Bija garš koncerts ar dziedāšanu un dejošanu. Rādīja leļļu teātri, ko iestudēja bērni kopā ar vadītāju Santu Kairišu. Bija sacepts pīrāgs liels un garšīgs. Sacepti bija lielie burti „Strops”. Visi garšīgi ēda pīrāgu, dzēra kafiju un tēju. Rādīja filmu visa gada garumā, cik daudz paveikts. Vadītāja Santa brauca ciemos pie citiem un papildināja zināšanas „Stropa” vadīšanā. Pie mums arī jau diezgan daudz ir bijis ciemiņu. Santa katru apmeklētāju uzņem kā ciemiņu. Santa un viņas palīdze Anastasija Kairiša daudz darba ieguldījušas „Stropa” darbībā. Vēlēsim viņām veiksmi un izturību arī turpmāk nepagurt, lai Dieviņš viņām palīdz attīstīties.

                                                                  Vanda Zaremba.   

Galerija...

Marts centrā “Strops”

Drukāt

Marts centrā “Strops” pagāja ar dažādām radošām aktivitātēm.

 Sievietes varēja apmeklēt dekupāžas radošo darbnīcu, kuras laikā tika izdekorēti līdzi paņemtie māla podiņi un stikla trauki, vāzes, šķīvji. Dekupāžas darbnīca atkārtojās divas nodarbības un tās dalībniecēm ir vēlme vēl kādreiz pastrādāt šajā tehnikā.

Bērniem bija iespēja radoši darboties gan pulciņu laikā zīmējot un gleznojot un veidojot darbiņus saistībā ar Lieldienu tematiku gan darbojoties pavasara skolas brīvlaika nedēļā.

Skolas brīvlaika nedēļā bērni aktīvi pavadīja savu brīvo laiku, apmeklēja radošās darbnīcas: “Ligzdiņu veidošana”, “Vistiņas no siena”, “ Kulinārija- cepumu žagariņi cepšana”,  “ Lieldienu dekors- Ola”, skatījās multfilmas un dejoja diskotēkā.

Divi jaunieši no mūsu pagasta, kuri marta sākumā bija aizbraukuši uz Ilzeskalna pagasta novusa čempionātu un ieguva tur godalgotās pirmās vietas jauniešu kategorijā zēnu un meiteņu grupās.

Vēl centra  aktīvākie bērni nāca uz leļļu teātra un dejošanas mēģinājumiem un gatavojās pasākumam “Centram Strops 1 gadiņš”, kurš bija plānots aprīļa sākumā.

Pieaugušo rokdarbnieču pulciņa dalībnieces piedalījās Rēzeknes novada rokdarbnieču akcijā “ Radīsim sirds siltumu”, kur tamborēja un adīja nelielus kvadrātiņus no kuriem tiks darināts kopīgs musturdeķis un tas tiks dāvāts un būs apskatāms Rēzeknes Kultūrvēstures muzejam. Vēl rokdarbnieces veidoja Lieldienu groziņus.

Galerija...

Lieldienas Mākoņkalnā

Drukāt

Ai, zaķīti, garausītī,

Kā es tevi sen gaidīju;

Ar raibām oliņām,

Ar kadiķu ziediņiem.

                                                        (Latviešu tautas dziesma)

 

Jā, tik tiešām, pie Mākoņkalna tautas nama uz soliņa pie puķu dobēm ar olu grozu rokā atlaidies Lieldienu Zaķis, noguris no lielās skraidīšanas, bet tomēr gandarīts par paveikto darbu, rādīdams apmierinātu smaidu, tagad aicina garāmgājējus piemesties uz soliņa uz kopīgu foto. Nu ko? Lieldienas klāt!

27. aprīļa vakarā uz Lieldienu pasākumu tautas namā sanāca lieli un mazi skatītāji- gan ciemata iedzīvotāji, gan ciemiņi. Ar skanīgām balsīm Lieldienas iedziedāja un šūpoļu kāršanas tradīcijas apdziedāja folkloras kopas dalībnieces, līnijdeju grupas meitenes ritināja ritmiskus dejas soļus, pasākuma vadītāju Regīnas Trūles un Zanes Pokules aicināti, skatītāji jautri uzgavilēja, piedaloties dažādās interesantās atrakcijās un Lieldienu izdarībās. Patīkamas pārsteiguma vēsmas pasākuma programmā ienesa jaunās paaudzes mākslinieki- vijolniece Ērika Trūle un SIA „ Bērnu Oāze” audzēkņi Niveta Ivanova un Dmitrijs Sipalo. Pēc pasākuma notika dejas disko ritmos.

Lieldienas ir svētki, ko svin trīs dienas. Trešajās Lieldienās ar skanīgām dziesmām un dzejoļiem uz Lieldienu jautrībām Mākoņkalna pirmsskolas izglītības iestādē pulcējās pirmsskolnieki un viņu skolotājas. Saņēmuši vēstuli no Zaķa Garauša, bērni piedalījās Zaķu maratonā, kur, pirmkārt, visiem īsā laikā bija jāpārtop par zaķiem, otrkārt, jāpiedalās Lieldienu spēlēs, rotaļās un citās izdarībās, treškārt, izmantojot plānu, jāsameklē Zaķa Garauša noslēptie dārgumi, un, visbeidzot, labi jāizšūpojas, lai vasarā nekostu ne odi, ne mušas, ne dunduri.

Ej ar Dievu Liela diena,

Mēs tev` skaisti vadīsim:

Nāc atkal citu gadu,

Mēs tev skaisti saņemsim.

                                                                  (Latviešu tautas dziesma)

 

Galerija... 

Iedzīvotāju sapulce.

Drukāt

30.martā 2016.gada plkst.13.00 Mākoņkalna pagasta kultūras namā notiks pagasta iedzīvotāju sapulce.