Pēcpusdiena bērniem “Četras piparkūkas Jaunā gada kabatā” centrā “Strops”

Drukāt

Centrā “Strops”

Ziemassvētkos dara tā

četras piparkūkas noslēpj

Jaunā gada kabatā.

Vienu pavasarim,

Lai Lieldienās tiek.

Otru Jāņa bērniem

Jāņa nakti līgojot.

Trešo Miķelim,

kad ābolu svētkus svin.

Cetruto- Mārtiņam,

kad ķekatas mīklas min.

 

Otrajos Ziemassvētkos kupls bērnu pulciņš centra vadītājas vadībā piedalījās rotaļās un spēlēs, kur visiem kopīgi bija jāveic dažādi uzdevumi, lai četras piparkūkas tiktu noslēptas Jaunā gada kabatā.

Sākumā bērniem bija jāveic tāls ceļš līdz sniegotajam klajumam, līdz kuram viņi brauca ar vilcienu, ar mašīnu, zirga pajūgā, slēpoja ar slēpēm, gāja kājām kāpjot pāri un lienot zem mežā sakritušiem zariem, brienot pa kupenām un šķērsojot grāvi no viena ledus gabala uz otru. Kad klajums bija sasniegts bērni spēlēja rotaļu “Ziema” un  minēja krustvārdu mīklu.

Lai noslēptu otro piparkūku bērniem bija jāsadalās divās komandās un jāsacenšas stafetēs: “Sniega pikas pie virves”, “Dārzeņu šķirošana”, kur bērniem bija jāsaliek atsevišķos maisiņos gurķi, graudi, kartupeļi un burkāni un jāatrod labirintā izeja.

Trešo piparkūku bērni varēja noslēpt pēc stafetēm : “Slēpošana”, kur ar kartona kurpju kastēm šļūcot bija jātiek līdz vārtiem ,”Hokejs”, “Sniega pikas pūšana vārtos”.

Un visbeidzot ceturto piparkūku bērni noslēpa pēc stafetēm: “Kažoks mugurā” un ”Sniega bumba” un pēc rotaļas “Atbrīvo vietu”  kā arī pēc mīklu minēšanas, ar ko bērni veiksmīgi tika galā.

Pēc rotaļām bērniem bija iespēja dejot un piedalīties radošajā darbnīcā, kurā varēja izveidot zvaigznītes.

Visi pēcpusdienas dalībnieki tika pacienāti ar konfektēm, kvasu un piparkūkām.

Galerija...

Apsveikums

Drukāt

Caur debess gaismas pieskārienu

To brīnumu, lai atdot gars,

No kura ne vien Ziemassvētkiem,

Bet gadam dārgakmeņu svars!

         Priecīgus un gaišus Ziemassvētkus !

Laimīgu Jauno 2016. gadu! Lai piepildās viss, kas iecerēts un jaunas virsotnes, ko sasniegt!

                    Mākoņkalna pagasta pārvalde.

Iedzīvotāju sapulce Mākoņkalnā.

Drukāt

Pirmdien, 21.decembrī plkst.13.00 Mākoņkalna tautas namā notiks iedzīvotāju sapulce. Darba kārtībā jautājumi par Mākoņkalna pagasta pārvaldes darba reorganizāciju.

Zemnieku balle-Mākoņkalnā

Drukāt

28.novembrī Lipušku kultūras namā bija rīkota zemnieku balle. Tika aicināti visi Mākoņkalna pagasta zemnieki, piemājas saimniecību īpašnieki, uzņēmēji, visi kuru nodarbošanās un dzīves veids ir lauksaimniecība. Var teikt ballē bija daudz apmeklētāju, taču lauki Latvijā pakāpeniski izmirst. Ar lauksaimniecību nodarbojas ļoti minimāli.

    Aina Bogdanova Lipušku iedzīvotāja vasarā sienu vāc savām gotiņām. Viņa ir ļoti darbīga, uzņēmīga, izpalīdzīga. Visu mūžu aizvadījusi savā tēvu zemē. Agrāk strādājusi par slaucēju. Pagasts Ainas darbu novērtēja un svētkos apsveica ar dāvanu karti un Pateicības raksts: Ainai Bogdanovai.

 Par ieguldītu darbu lauksaimniecības un piensaimniecības attīstību.

   Vladislavs Itkačs ir jauns un spēcīgs. Viņš visu dara, ko var, strādā pagastos Mākoņkalna un Kaunatā par santehniķi. Vladislavs ir ļoti uzņēmīgs ,atbildīgs, izpalīdzīgs , īstenoja projektu trušu audzēšanā. Vladislava darbs ir novērtēts un svētkos apsveica ar dāvanu karti un Pateicības raksts: Vladislavam Itkačam.

Atzinība ”Audzējamo trušu un nepieciešamo būvmateriālu un trušu būru izgatavošanas iegādei, nodrošinot jauna uzņēmuma izvedi” par projekta realizēšanu.

  Paldies zemniekiem, piemājas saimniecības īpašniekiem, kuri mūsu pusē strādā, neļauj zemei pārvērsties par neizbrienamiem brikšņiem. Patīk vai nepatīk, bet jāatzīst, ka līkumojot pa Mākoņkalna ceļiem, daudzas mājas zaudējušas dzīvību. Vietām par to , ka te kādreiz kas dzīvoja, liecina vien drupas un aizaudzis ābeļdārzs.

    Zemniekiem koncertā uzstājās Mākoņkalna vokālais ansamblis, Mākoņkalna dramatiskais pulciņš, līnijdeju grupas dejotājas „Super Star”, minēja mīklas, stāstīja anekdotes par kolhoza un sovhoza laikiem. Pašdarbniekiem, kuri piedalījās koncertā pagasts pateicās un apsveica. Kā arī tika apsveikti dalībnieki kuri piedalījās ziedu izstādes kompozīcijās.

    Dejas Aināra Lipska pavadījumā bija līdz rītam. Tā mēs nosvinējām zemnieku balli. Visi bija priecīgi un apmierināti. Paldies pagasta pārvaldes vadītājam Sergejam Bašmakova kungam un kluba vadītājai.

 

                                                              Vanda Zaremba.

Galerija...

18.novembris-Mūsu valsts, mūsu brīvība !

Drukāt

Mums ticis viszilākais ezers

                 Un rudākais rudzu lauks

                 Visbaltākā bērzu birze,

                  Vismelnākais rupjmaizes klaips.

                  Un tieši Latvijai ticis

                  Vissvētākais debesu jums

                   Jo savu visskaistāko zemi

                   Dievs ir atdevis mums.

                                               / L.Vāczemnieks./  

                                                

      18.novembrī Mākoņkalna TN tika rīkots svinīgais pasākums veltīts par godu Latvijas Republikas proklamēšanas  97.gadadienai.Pasākumā ar pateicības rakstiem tika sumināti apzinīgākie, čaklākie pagasta iedzīvotāji-

       Pateicības raksts: Par mūža ieguldījumu pagasta attīstībā un izaugsmē –Anna Donika, Anna Gribuste, Antonina Trūle.

        Pateicības raksts: Par ieguldījumu pagasta kultūras dzīvē tautas tradīciju saglabāšanā-Ludmila Merkulova.

        Pateicības raksts: Par godprātīgu darbu sabiedrības labā-Valentīna Beitāne.

        Pateicības raksts: Par godprātīgu darbu-Vladislavs Kairišs.

        Pateicības raksts: Par aktīvu atbalstu un iniciatīvu sabiedrisko aktivitāšu veidošanas darbā-Evita Kairiša.

        Pateicības raksts: Par aktīvu darbu un ieguldījuma pagasta kultūras dzīvē-Daina Groševa. Latvijas Republikas proklamēšanas 97.gadadienā.Pasākumā piedalījās Mākoņkalna pagasta pašdarbības kolektīvi: Mākoņkalna pagasta sieviešu ansamblis, līnījdeju kolektīvs  „Super Star ”. Vijoli spēlēja Ērika Trūle, dziedāja, ģitāru spēlēja Kristīne Pokule,  saksafonu spēlēja Zane Pokule. Noslēgumā visi koncerta dalībnieki, skatītāji tika aicināti nobaudīt svētku torti.20.00 notika Lāpu gājiens uz Mākoņkalnu. Pulcēšanās rīkota pie SJA „Bērnu Oāze.”Šajā pasākumā bija apsveikti ar dāvanu kartēm arī seši mūsu pagasta astoņpadsmitgadnieki: Inese Šļubure, Trūlis Oļegs, Jakubenoks Guntars, Zagorska Līga, Trūlis Dmitrijs, Ivanova Vita.

17.novembrī Gaigalavas kultūras namā notika Rēzeknes novada pašvaldības svinīgais pasākums par godu valsts svētkiem. Atzinības raksti vairāk nekā 40 Rēzeknes novada čaklākajiem, aktīvākajiem un radošākajiem ļaudīm tika pasniegti kopā ar dāvanu-Latvijas Bankas šoruden izdoto kolekcijas monētu „Rainis un Aspazija”. Par profesionāla, godprātīga un radoša darba devumu nominācijā „Kultūra”Rēzeknes novada pašvaldības Atzinības rakstu saņēma Skaidrīte Beitāne, Mākoņkalna pagasta kultūras dzīves organizatore.

Galerija...