Grāmatu prezentācija

Drukāt

Jauno grāmatu prezentācija.

12.janvārī  Mākoņkalna pagasta iedzīvotāji tika aicināti uz mūsu dzejnieces Irinas Tarasovas jaunās dzejas grāmatas”Не убегай,моя дорожка!” prezentāciju un Svetlanas Kononovas pasaku grāmatas”Парус надежды” prezentāciju.Klausītāji varēja noklausīties dzeju un pasakas autoru izpildījumā.Grāmatu autori pasākuma apmeklētājiem dāvināja savu darbu jaunos izdevumus.

Ziemassvētku un Jaunā gada pasākumi.

Drukāt

          Ziemassvētku un Jaunā

                    gada pasākumi.

 

Mākoņkalna tautas namā:

 

                  25.12.plkst.20.00 Ziemassvētku pasākums

                  „Sasildīsim sirdis,”piedalās tautas nama

                   pašdarbības kolektīvi ;plkst.22.00.Diskoballe.

                      29.12.plkst.10.00 Eglīte pirmskolas vecuma bērniem

                     „Alise brīnumzemē”;  

                         01.01.2014.plkst.01.00 Jaungada balle.                                                     

Makoņkalns

Drukāt

Mākoņkalnā tiek īstenoti projekti brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai un vietējā kultūras mantojuma izzināšanai

 

Ar mērķi nodrošināt Mākoņkalna apmeklētājiem papildus brīvā laika pavadīšanas iespējas Mākoņkalnā šoruden īstenots projekts „Dabas takas izveide un teritorijas labiekārtošana izziņas un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai Mākoņkalnā”, piedāvājot jaunus dabas un kultūrvēstures izziņas infrastruktūras objektus, vienlaicīgi nodrošinot dabas un kultūrvēstures vērtību aizsardzību Mākoņkalnā. Projekta īstenotājiem – biedrībai „Rāznas Nacionālā parka biedrība” šis ir viens no darbiem, lai īstenotu biedrības mērķus: attīstīt sadarbību starp iedzīvotājiem, uzņēmējiem, valsts un pašvaldības iestādēm, veicināt ilgtspējīgas uzņēmējdarbības vides attīstību, piesaistīt finanšu līdzekļus teritorijas attīstībai, kā arī nodrošināt esošajām un nākamajām paaudzēm kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionālu dabas un materiālo resursu izmantošanu, kā arī dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu. Šobrīd biedrība apzina praktiskās vajadzības un finansējuma piesaistes iespējas Rāznas Nacionālā parka teritorijas apsaimniekošanā, kā arī īstenoja projektu, kas iesaista jauniešus sava novada Kultūras mantojuma apzināšanā un izpētē. Projekts tika iesniegts un apstiprināts ELFLA Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros. Projekta īstenošana veikta no 2013.gada 6.marta līdz 2013.gada 5.novembrim. Projekta kopējā summa bija LVL 4 974,73. Atbalsts no Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda: LVL 4477,26. Reģ. Nr.12-01-LL 23-L413201-00-60. Būvdarbu veicējs: SIA „SPEROSK".

 

Zemnieku balle Mākoņkalnā.

Drukāt

30.novembrī Mākoņkalna tautas namā notika tradicionālā Zemnieku balle.Pasākumā pulcējās pagasta iedzīvotāji,lai kopā jautri pavadītu vakaru,līdzi ņemot’”groziņu”un labu garastāvokli.Pasākumā piedalījās ciemiņi no Dekšāriem-līnījdeju grupa”BRYUKLINIS”,kā arī Mākoņkalna tautas nama pašdarbnieki.Zemnieku ballē apsveica ar pateicības rakstu Mākoņkalna pagasta zemniekus-Guntaru Šķesteri um Samušu Modri.Ar pateicības rakstu par projektu veidošanu tika apsveikta Ludmila Bašmakova.Pēc pasākuma pateicoties muzikantam Aigaram ,visiem bija labs noskaņojums,valdīja jautrība.

 

Galerija...

 

Izveidota jauna dabas tūrisma infrastruktūra Mākoņkalnā

Drukāt

Lai mazinātu apmeklētāju ietekmi uz aizsargājamiem dabas objektiem, Dabas aizsardzības pārvalde realizē Kohēzijas fonda projektu „Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās”. Projekta aktivitātes skar arī Rāznas nacionālo parku.

 

Projekta ietvaros Rāznas nacionālā parka teritorijā 2011.gadā uzstādīts skatu tornis Lielajā Liepukalnā. Tas kļuvis par iecienītu un apmeklētu objektu. 2013.gadā darbi veikti arī Mākoņkalnā- uzstādīti soli aktivitātēm dabas klasē, informācijas stends, tualetes.

Rāznas nacionālā parka biedrība ir realizējusi Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projektu „Dabas takas izveide un teritorijas labiekārtošana izziņas un brīvā laika pavadīšanas iespējas Mākoņkalnā”. Mākoņkalnā ir izveidota taka, uzstādītas kāpnes pāri pils vairogmūrim, iztīrīts no krūmu apauguma un kritalām pils valnis. No koku apauguma iztīrīta bijušās pils akas vieta un uzstādītas kāpnes ar platformu tajā. Izveidotā taka izmantojama arī dabas izziņas nodarbību vadīšanai.

 Labiekārtojot vietas, kurās ikviens interesents varēs gūt estētisko baudu vērojot dabu, kā arī papildinot savas zināšanas par norisēm dabas procesos, iecerēts vissaudzīgākā veidā nodrošināt pieejamību tik jūtīgām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un tajās esošajām dabas vērtībām. Dabas aizsardzības pārvalde apzinās lielo darbu un finansiālos līdzekļus, kuri ir un tiks ieguldīti, lai izveidotu infrastruktūras objektus. Ikvienu īpaši aizsargājamās dabas teritorijas apmeklētāju aicinām arī jau esošo infrastruktūru izmantot atbilstoši tās izveidošanas mērķiem. Diemžēl tieši neatbilstoša infrastruktūras izmantošana rada lielus bojājumus, kas samazina tās kalpošanas laiku.

Dabas tūrisma infrastruktūra regulāri tiek apsekota, bīstamās vietas apzinātas un piefiksētas, taču Dabas aizsardzības pārvalde aicina iedzīvotājus ziņot par bīstamajām vietām, ja tādas novērotas, uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai pa telefonu 67509545.        

 

Regīna Indriķe,

Dabas aizsardzības pārvalde  

Vecāka valsts vides inspektore, dabas izglītības speciāliste

 

Foto: R.Indriķe