Pabeigti Annas ielas pārbūves darbi Mākoņkalna pagasta Lipuškos

Drukāt

Rēzeknes novada Mākoņkalna pagasta Lipuškos ir pabeigti Annas ielas pārbūves darbi. Annas ielas pārbūvi veica SIA  “Vaivars”, pārbūves darbu būvuzraudzību veica SIA "ACM Projekts". Uz ielas 250m garumā tika uzklāts asfalta segums- 992,39m2  un šķembu segums- 529,58m2. Tika uzstādītas caurtekas, ceļazīmes, ierīkotas nobrauktuves un atjaunota zaļā zona apsējot to ar daudzgadīgo zāli. Līdz ar to iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir pieejama vēl viena labiekārtota iela Lipušku ciemā. Kopējās izmaksas sastāda 48 175 eiro ar PVN.

Mākoņkalna pagasta pārvalde pateicas Rēzeknes novada pašvaldībai par piešķirtajiem papildus finanšu līdzekļiem  autoceļu uzturēšanai, kā arī būvdarbu un būvuzraudzības veicējiem par veiksmīgu kopdarbu Annas ielas pārbūves darbu realizēšanā.

Teksts un foto:

Rolands Kalvis