Lieldienas Mākoņkalnā

Drukāt

Ai, zaķīti, garausītī,

Kā es tevi sen gaidīju;

Ar raibām oliņām,

Ar kadiķu ziediņiem.

                                                        (Latviešu tautas dziesma)

 

Jā, tik tiešām, pie Mākoņkalna tautas nama uz soliņa pie puķu dobēm ar olu grozu rokā atlaidies Lieldienu Zaķis, noguris no lielās skraidīšanas, bet tomēr gandarīts par paveikto darbu, rādīdams apmierinātu smaidu, tagad aicina garāmgājējus piemesties uz soliņa uz kopīgu foto. Nu ko? Lieldienas klāt!

27. aprīļa vakarā uz Lieldienu pasākumu tautas namā sanāca lieli un mazi skatītāji- gan ciemata iedzīvotāji, gan ciemiņi. Ar skanīgām balsīm Lieldienas iedziedāja un šūpoļu kāršanas tradīcijas apdziedāja folkloras kopas dalībnieces, līnijdeju grupas meitenes ritināja ritmiskus dejas soļus, pasākuma vadītāju Regīnas Trūles un Zanes Pokules aicināti, skatītāji jautri uzgavilēja, piedaloties dažādās interesantās atrakcijās un Lieldienu izdarībās. Patīkamas pārsteiguma vēsmas pasākuma programmā ienesa jaunās paaudzes mākslinieki- vijolniece Ērika Trūle un SIA „ Bērnu Oāze” audzēkņi Niveta Ivanova un Dmitrijs Sipalo. Pēc pasākuma notika dejas disko ritmos.

Lieldienas ir svētki, ko svin trīs dienas. Trešajās Lieldienās ar skanīgām dziesmām un dzejoļiem uz Lieldienu jautrībām Mākoņkalna pirmsskolas izglītības iestādē pulcējās pirmsskolnieki un viņu skolotājas. Saņēmuši vēstuli no Zaķa Garauša, bērni piedalījās Zaķu maratonā, kur, pirmkārt, visiem īsā laikā bija jāpārtop par zaķiem, otrkārt, jāpiedalās Lieldienu spēlēs, rotaļās un citās izdarībās, treškārt, izmantojot plānu, jāsameklē Zaķa Garauša noslēptie dārgumi, un, visbeidzot, labi jāizšūpojas, lai vasarā nekostu ne odi, ne mušas, ne dunduri.

Ej ar Dievu Liela diena,

Mēs tev` skaisti vadīsim:

Nāc atkal citu gadu,

Mēs tev skaisti saņemsim.

                                                                  (Latviešu tautas dziesma)

 

Galerija...