Mākoņkalna Tautas Nama aktualitātes februāra mēnesī

Drukāt

No 2 līdz 16 februārim tautas namā bija skatāma Sveču izstāde . Izstādē piedalījās  22 dalībnieki , kuri atnesa kopumā pāri 100 dažādām svecēm.  Te varēja redzēt gan lielas , gan mazas , gan pašu darinātas sveces  un dažāda vecuma . Vienai svecei bija pāri 30 gadiem.  Izstādi  apmeklēja pāri  150 cilvēku gan vietējie pagasta iedzīvotāji  , gan no citiem pagastiem Visiem izstādes dalībniekiem tika pasniegti pateicības raksti un suvenīri – mazas svecītes kā pateicība par atsaucību un piedalīšanos izstādē .

8 februārī  tautas namā tika svinēti Meteņi  . Šogad ziema mūs nepriecēja ar sniegu un vizināšanās no kalna nesanāca ..Bet ziemu tomēr sadedzinājām ar visiem „sakrātajiem gružiem” . Tad visi kopā dzērām  zāļu tēju un ēdām garšīgas pankūkas ar ievārījumu . Un kā noslēgumā  vakarā  folkloras kopa  uztaisīja maskošanos  . Jo aizgavēnis ir laiks , kad ir kārtīgi jāizlustējas , jāizdejojas , jāizdziedās ,  tāpēc  , ka šīs izpriecas varēs atsākties tikai pēc  garā gavēņa – Lieldienās . 

Līnijdeju grupas „SUPER STAR” 5 gadu jubileja .

13 februārī Mākoņkalna tautas namā notika pasākums  „Mīlestības dejas virpulī”, kurš pulcēja neparasti daudz skatītāju . Valentīndienas noskaņās svinēja   Mākoņkalna tautas nama līnijdeju grupas  „SUPER STAR” 5 gadu  jubilejas koncertu , kuru vada Inta Gribuste . Grupas sastāvā 8 dalībnieces -  Inta Gribuste , Ināra Smirnova , Regīna Trūle , Inga Trūle , Ludimila  Bašmakova , Svetlana Viļhova , Irina Strogonova .. Daudz laba vēlējumu , ziedu  Valentīndienas buču  saņēma  no apsveicējiem . Sveicēju vidū bija gan lieli , mazi   , gan tuvāki un tālāki ciemiņi . Visus priecēja  Kaunatas pagasta  jauniešu deju kolektīvs  , mazie dejotāji  vadītāja Alla Silova . Andrupenes folkloras kopa Sovvaļņīķi . Mākoņkalna PII bērnudārza bērni . Kā arī pašmāju mākslinieki . Un protams  līnideju grupas azartiskās dejas . Pasākumu vadīja Kristīne Pokule un Modris Trūlis .Tika pasniegti  Atzinības raksti katrai dalībniecei par ieguldīto darbu pagasta kultūras dzīvē .                                                                                                                                  Mīļš paldies visiem sveicējiem par novēlējumiem , skatītājiem par applausiem.

Mākoņkalna tautas nama vadītāja  Regīna Trūle .

Galerija...