Budžets

Drukāt

Mākoņkalna pagasta pārvaldes 2014.gada budžets: skatīt šeit!

Mākoņkalna pagasta pārvaldes 2015.gada budžets: skatīt šeit!

Pārskats par budžeta izpildi 2015.gadā: skatīt šeit!

Mākoņkalna un Kaunatas pagasta pārvaldes 2016.gada budžets: skatīt šeit!

Pārskats par budžeta izpildi 2016. gadā: skatīt šeit!

 Mākoņkalna pagasta pārvaldes 2017.gada budžets: skatīt šeit!

Pārskats par budžeta izpildi 2017 . gadā: skatīt šeit!