Dāvināsim viens otram siltumu un mīlestību

Drukāt

Tas ir tik viegli un tik patīkami dāvināt viens otram siltumu un mīlestību! Starp mums ir daudz cilvēku, kam trūks siltu vārdu, labu ziņu, saskarsmes.

Pirms Ziemassvētkiem  labdarības akcijas “Ziemassvētki – brīnumu laiks”  ietvaros centra “Strops” darbinieki un apmeklētāji  viesojās pie vientuļiem cilvēkiem, kuri dzīvo Mākoņkalna pagasta teritorijā. Mēs bijām sagādājuši dāvanas, un ikvienā mājā mūs ļoti gaidīja. Cienājāmies ar sarūpētajām konfektēm, aprunājāmies ar katru senioru.

Dāvanas noformējām kopā ar čaklajiem centra apmeklētājiem. Īpaši vēlos pateikties Svetlanai Kononovai, Jeļenai Hočevai, Leontīnai Zarembai, Ludmilai Smirnovai, Nataljai Smirnovai, Lilijai Trūlei.  Vēlos izteikt pateicību mūsu sponsoriem Evitai Kairišai, Vladislavam Itkačam un Sergejam Bašmakovam, kā arī Mākoņkalna pagasta pārvaldei par nodrošināto transportu.

Paldies par sadarbību un iespēju dāvāt prieku!

Brīvā laika pavadīšanas centra “Strops” vadītāja Jekaterina Itkača

 

Foto: J. Itkača