ELFLA projekts „Aprīkojuma iegāde Mākoņkalna kultūras nama darbības pilnveidošanai”

Drukāt

Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes Mākoņkalna pagasta struktūrvienībā tika  īstenots  ELFLA  projekts „Aprīkojuma iegāde Mākoņkalna kultūras nama darbības pilnveidošanai”. Projekta numurs 17-01-AL15-1019.2202-00045. Projektu realizējot, tika sašūts viens skatuves aizskaru komplekts, iegādāta  audio teknika. Projekta mērķis bija uzlabot vizuālo skatuves tēlu un pasākumu atskaņošanas kvalitāti. Pirmais pasākums, kurš risinājās pēc projekta realizācijas, bija LR Proklamēšanas simtā gadadiena. Pateicoties iegādātajam aprīkojumam, pasākuma vizuālais tēls un skaņas kvalitāte bija augstā līmenī.  Projekta kopējās izmaksas  1560,52 EUR. T.sk. pašvaldības līdzfinansējums 399,80 Eur.

 
   Projektu koordinatore:  M.Rukmane.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.