Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadiena Mākoņkalna pagastā

Drukāt

            Latvijai Republikas Proklamēšanas gadadiena 18. novembris šogad bija jo īpaši svarīgs, tika svinēta simtā gadadiena, kopš Latvija kļuva par neatkarīgu valsti. Mākoņkalna tautas namā svinīgais pasākums sākas plkst. 15.00 zāle bija pārpildīta ar skatītājiem. Pasākuma tematika bija Latvijas piedzīvotais un izdzīvotais simts gados, atskatoties pagātnē pa desmitgadēm. Pirmā desmitgade vēstīja par valsts dibināšanas pirmsākumiem un pirmajiem tās soļiem kā neatkarīgai valstij. Otrā desmitgade par valsts uzplaukumu tautsaimniecības jomā. Trešajā desmitgadē Latvijas valstij un tautai nācās piedzīvot smagus brīžus. Ceturtā desmitgade nācās pielāgoties pie jaunajām pārmaiņām. Piektā un sestā desmitgade balstījās un vienlīdzību un stabilitāti. Septītajā desmitgade brieda pārmaiņu laiks. Astotajā desmitgadē Latvija atdzima no jauna, tauta kļuva vienota. Devītā desmitgade iestāšanās ES un NATO. Desmitā desmitgade labklājības līmeņa celšanās un jauno inovāciju laiks.

          Pasākumā piedalījās Mākoņkalna mazākie iedzīvotāji no pirmskolas izglītības iestādes, kuri skatītājus priecēja ar skaistām dzejas rindām, raitu deja soli un skanīgu dziesmu. Lielākās meitenes ved latviešu tautu deju danci. Saksofona skaņu spēli un klavieru skaņdarbu izpildīja jaunie pagasta muzikanti. Mākoņkalna folkloras kopa skandināja tik pazīstamas un Latvijas tautai mīlētas dziesmas. Vēstures griežos atskatījās L.Zaremba, V.Zaremba, T. Kudrjavceva, E.Pokule, S.Šķesters.

          Pasākuma gaitā tika apbalvoti godprātīgākie un čaklākie pagasta iedzīvotāji: Dz. Zaharova, J.Brokāne, J.Obuhs, kā arī sveikti trīs pagasta pilngadnieki. Pēc svinīgās daļas noslēgšanās visi tika cienāti ar simtgades torti. Pasākuma beigās, kā dāvana skatītājiem bija salūts.