Fantāziju sapnī

Drukāt

Mākoņkalna pagastā pie brīvā laika pavadīšanas centra “Strops”, tika realizēts projekts "Fantāziju sapnī!". Projekta  pamatideja bija sniegt iespēju Mākoņkalna pagasta jauniešiem lietderīgi pavadīt brīvo laiku neformālā atmosfērā, iegūstot jaunas zināšanas un prasmes celtniecības un  vizuālās mākslas jomā. Līdz ar to izpaust savas emocijas, jo māksla ļauj cilvēkiem darboties radoši un attīstīties. Tika izveidota ugunskura vieta, jauna augu dobe, kas izceļas ar formu un krāsu kontrastiem, atjaunota vecā puķu dobe, kā arī uzcelts mini pilnskalns.

Var secināt, ka viss ieplānotais darbs tika paveikts, pasākums bija izdevies. Interesi izradīja, gan jaunieši, gan bērni, gan pieaugušie, lai uzlabotu sava pagasta tēlu un ieguldītu kādu daļiņu no sevis.

Visiem bija labs garastāvoklis un visi lietderīgi pavadīja savu brīvo laiku.

Brīvā laika pavadīšanas centra “Strops” vadītāja Līga Kalve