Viraudas ezerā ielaisti līdaku mazuļi

Drukāt

2018.gada 4.aprīlī tika noslēgts līgums ar SIA “ Rūjas zivju audzētavu” par līdaku mazuļu piegādi projektam “Viraudas ezera zivju krājumu papildināšana”. SIA “ Rūjas zivju audzētava” piegādāja 12000 vienvasaras līdaku mazuļus Mākoņkalna pagastā esošajam Viraudas ezeram. Ielaišanā piedalījās Mākoņkalna pagasta pārvaldes pārstāvji, VVD Rēzeknes RVP kontroles daļas inspektors, PVD Ziemeļlatgales valsts pārvaldes veterinārā inspektore, zivjaudzētavas pārstāvis. Projekts tika finansēts: Zivju fonds – 85% apmērā, Kaunatas pagasta pārvalde 5% un Rāznas nacionālā parka biedrība piedalījās projektā ar 10% līdzfinansējumu. Papildinot zivju resursus ar līdaku mazuļiem, tiks veicināta Viraudas ezera zivsaimnieciskā izmantošana ilgtermiņā un zivju resursu saglabāšana, kas īpaši svarīgi ir vietējiem ezera apkārtnes iedzīvotājiem, kuriem zivju resursi- zvejas veikšana pašiem un ezera apmeklētāju piesaiste, kas izmanto vietējo iedzīvotāju, uzņēmēju sniegtos pakalpojumus, ir nozīmīgs iztikas avots.