“Vides pielāgošana Mākoņkalna pagasta ēkā”

Drukāt

“Vides pielāgošana Mākoņkalna pagasta ēkā”

Projekta numurs 17-01-AL15-AO19.2203-000011

Biedrība ”Rēzeknes rajona kopienu partnerība.”

Rēzeknes novada Mākoņkalna pagasta ēkā 2018.gada tika realizēts projekts “Vides pielāgošana Mākoņkalna pagasta ēkā.” Projektu realizēja  Kaunatas pagasta pārvalde. Darbus izpildīja SIA “Rēzeknes  būvnieks”.  Projekta ietvaros tika veikta sanitārā mezgla, gaiteņa un ieejas, gaiteņa durvju pārbūve- piemērojot to cilvēkiem ar kustības traucējumiem.  Mākoņkalna pagasta pārvalde nodrošinās šīs ēkas daļas regulāru uzkopšanu, nodrošinot realizētā projekta ilgtspējīgumu un pieejamību. Projekta kopējā summa 9000,00 eiro no kuriem 90% EUR 8100 tika finansēts no ELFLA un 10% EUR 900 ir Kaunatas pagasta pārvaldes Mākoņkalna struktūrvienības  līdzfinansējums.