Priecīgu Līgošanu!

Drukāt

Lai saulgriežu naktī

Līgotājus silda Jāņuguns liesmas

Un sirdī ikkatrā skan gaismas dziesmas!

Lustīgu līgošanu visiem vēl Mākoņkalna pagasta pārvalde un iedzīvotāju konsultatīvā padome.

Mākoņkalna pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome jau laicīgi sveica savā sastāvā darbojošos abus Jāņus!