Jautrās Lieldienu izdarības!

Drukāt

Kā jau katru gadu Mākoņkalna pagasta ciemā Lipuškos tiek svinētas Lieldienas.  Arī šogad 1.aprīlī tika pulcināti gan lielie, gan mazie ciema iedzīvotāji svinēt Lieldienas Kultūras Tautas namā. Skatītājiem bija iespēja piedalīties dažādās spēlēs, rotaļās.

Skatītājus priecēja Mākoņkalna pašdarbnieku dramatiskais pulciņš  ar Anitas Grīnieces ludziņu “VELNĒNA PĀRVĒRTĪBAS”, kā arī bērnu deju grupa “STROPA BITĪTES” un folkloras kopa ar savām līksmajām dziesmām. Bet pēc pasākuma notika diskotēka.

Paldies par burvīgo vakaru Tautas nama vadītājai Skaidrītei Beitānei.

                        Lieldienās lai saule silda,
                        Olas Jūsu punčus pilda.
                        Kad no šūpolēm būs miers,
                        Kārosies jau Jāņu siers!

Brīvā laika pavadīšanas centra “Strops” vadītāja Līga Kalve