Zemnieku balle Mākoņkalna pagastā

Drukāt

Mākoņkalna tautas namā pirms Adventes laika sākuma 2. decembra vakara mijkrēslī, tika rīkota Zemnieku balle. Koncerta laikā tika apbalvoti 2017. gada trīs pagasta centīgākie zemnieki: Monika Zunda par ieguldījumu pienkopībā, Vija Kalve par ieguldījumu lauksaimniecībā un mājražošanas attīstībā un Vitālijs Smirnovs par ieguldījumu lauksaimniecībā.
Monika Zunda visu mūžu ir nodarbojusies ar lauksaimniecības un lopkopības darbiem. Būdama pensionāre joprojām savā saimniecībā tur govis un realizē piena nodošanu. Vija Kalve gatavo pašmāju produkciju nosaviem laukiem ievāktās ražas, tiek sieti garšīgi sieri un gatavotas sātīgas medījuma desas. Vitālijs Smirnovs būdas agronoms jau no jaunības gadiem ir rūpējies par savas zemes sakopšanu un iekopšanu, tiek apstrādāta zeme sēti graudi. Saimniecībā līdztekus graudkopībai nodarbojas ar putnkopību un truškopību.
Svinīgā pasākuma tematika bija "Sovhozs - kolhozs", tika izdziedātas dziesmas par tā laika darbiem un tikumiem, tika stāstītas anekdotes un dzīves atgadījumi no pašu pieredzes, raitu deju soli nodrošināja pašmāju līnijdeju grupa. Ar skaisto, skanīgo un dzīvespriecīgo dziedājumu koncertu papildināja Ludzas novada Isnaudas folkloras kopa. Pēc koncerta turpinājās balle, kur ikviens varēja izdejoties līdz pirmajiem rīta gaiļiem.