Mākoņkalna pagastā īstenots projekts „Viraudas ezera zivju krājumu papildināšana”

Drukāt

Viraudas ezers ietilpst īpaši aizsargājamā dabas teritorijā – Rāznas nacionālajā parkā. Papildinot zivju resursus ar zandarta mazuļiem, tiks veicināta Viraudas ezera zivsaimnieciskā izmantošana ilgtermiņā un zivju resursu saglabāšana, kas īpaši svarīgi  gan ezera apkārtnes, gan arī pagasta iedzīvotājiem. Projekts „Viraudas ezera zivju krājumu papildināšana” tika iesniegts un apstiprināts Zivju fonda padomes sēdē, pasākuma „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana” ietvaros un tika atbalstīts. Tika ielaisti 12 000 gabali šīgadeņa zandarta mazuļi.

Zandarta mazuļu  iegādes kopējā summa sastādīja 2880,00 EUR. Atbalsts no Zivju fonda sastāda 2131,20 EUR, savukārt līdzfinasējumu – 172,80 EUR atbalstīja biedrība „Rāznas nacionālā parka biedrība”, 576,00 EUR nodrošināja Mākoņkalna pagasta pārvalde.projekta īstenošana dos iespēju palielināt Viraudas ezera zivju krājumus un labvēlīgi ietekmēs makšķerēšanas, zvejas, rekreācijas un tūrisma attīstību Rēzeknes novada Mākoņkalna pagastā.