Volkenbergas pils svētki

Drukāt

„ Un stāv te Mākoņkalns visiem pakalniem pāri

Ar vētru plecos- tik vientulīgs”-

ar šādām P. Jurciņa dzejas vārsmām izskanēja dziesma, ar kuru noslēdzās ikgadējie Volkenbergas pils svētki Mākoņkalna estrādē. 27. jūlija pēcpusdienā sirmais Mākoņkalns nevarēja sūdzēties par vientulību un klusumu, jo šogad atjaunotie soli Mākoņkalna estrādē bija skatītāju pilni.  Vētrainie aplausi un „bravo” saucieni liecināja par to, ka koncerta programma, kuru vadīja Rēzeknes pils princese Roze, bija interesanta un aizraujoša. Skatītāju un arī pašu koncerta dalībnieku sirdis un prātus priecēja priekšnesumi, ko sniedza novada pašdarbības kolektīvi no Maltas, Feimaņiem, Čornajas, Kaunatas, kā arī mājinieki- Mākoņkalna pašdarbnieki.

       Svētku pasākuma laikā tika sumināti arī Mākoņkalna pagastā dzīvojošie pilngadnieki, kuri šogad, diemžēl, bija tikai trīs- Aļona Tarasova, Zane Pokule, un Ainārs Trūlis. Saņēmuši ziedus, dāvanas un ceļavārdus lielajam dzīves ceļam, pilngadnieki tika aicināti uz valsi.

Pēc pasākuma visi koncerta dalībnieki tika lūgti uz Volkenbergas pils pagalmu, lai nobaudītu tradicionālo pils virtuvē gatavoto dārzeņu sautējumu.

 Elga Pokule

Skatīt attēlus galerijā